Tiedotteet

Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemusten käsittely jatkuu kesään 2021, tervetuloa infoon 1.12.2020

Euroopan komission esittämän aikataulun mukaan jakokauden 2021-2025 ilmaisjakohakemusten käsittely tulee jatkumaan kesään 2021 saakka. Tämänhetkisen arvion mukaan Energiavirasto voisi tehdä lopulliset päätökset ilmaisjaon myöntämisestä huhti-toukokuussa 2021.

Tiedote 23.11.2020
Vuoden Energianerokas 2020 -voittajateoista merkittäviä energiaharppauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2020 -kilpailussa tunnustuksen neljälle vastuullisuusteolle. Palkitut teot ovat esimerkkejä uudenlaisista ratkaisuista, jotka tehostavat energiankäyttöä ja kierrättävät hukkaenergiaa hyötykäyttöön.

Tiedote 18.11.2020
NordREG -webinaari siirtokapasiteeteista 4.12.2020

Pohjoismaisen energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG järjestää perjantaina 4.12.2020 klo 10.30-14.00 Suomen aikaa sidosryhmille ja kaikille kiinnostuneille avoimen webinaarin siirtokapasiteeteista. 

Tiedote 17.11.2020
Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkausaseman tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Tarjouksia annettiin yhteensä 213, joista 35 koski biokaasun tankkauspisteitä, 14 linja-autojen latauspisteitä ja 164 sähköautojen suuritehoisia latauspisteitä.

Tiedote 6.11.2020
Valvonnalla haetaan tasapainoa hinnoittelun kohtuullisuuden ja toimitusvarmuuden parantamisen välillä

Energiaviraston selvitys sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvonnasta on valmistunut. Selvitys on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä sähkömarkkinalain muuttamista koskevan lainvalmisteluhankkeen taustaksi.

Tiedote 4.11.2020
Energiaviraston mediainfo sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta 4.11.

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.

Tiedote 3.11.2020
Kestävyyden osoittaminen laajenee biomassapolttoaineisiin

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä on uudistumassa. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä (HE 70/2020), jolla toimeenpannaan RED II -direktiivin uudet kestävyyskriteerit biopolttoaineille, bionesteille sekä uutena kokonaisuutena biomassapolttoaineilla tuotetulle sähkölle, lämmölle ja jäähdytykselle. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.1.2021. Tavoitteena on varmistaa Suomessa kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävä tuotanto sekä Suomea sitovien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen.

Tiedote 30.10.2020
Liikenteen infrastruktuurituki: Muistutus tarjouskilpailun sulkeutumisesta

Tarjousten jättöaika on 1.10.-31.10.2020. Viimeinen hetki jättää tarjous on lauantaina 31.10.2020 klo 23:59.

Tiedote 27.10.2020
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 13.11.2020 saakka. 

Tiedote 27.10.2020
Energiavirasto vahvisti Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kapasiteetin laskentamenetelmän muutoksen

Energiavirasto vahvisti 16.10.2020 Fingrid Oyj:n toimittaman ehdotuksen Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteisestä kapasiteetin laskentamenetelmästä. Ehdotukseen sisältyvää implementointisuunnitelmaa muutettiin lisäämällä tarkastuspiste, jonka yhteydessä viranomaiset arvioivat laskentamenetelmän toimivuutta rinnakkaisajojen aikana.

Tiedote 27.10.2020

Uutiskirjeet