Tiedotteet

Syöttötariffitukia maksettiin 324 miljoonaa euroa

Viime vuonna uusiutuvan energian syöttötariffitukia maksettiin ennätykselliset 324 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 niitä maksettiin 229 miljoonaa euroa. Muutos johtuu pitkälti viime kevään poikkeuksellisesta tuulisuudesta ja sähkön alhaisesta hinnasta. 

Tiedote 26.1.2021
Mediainfo 28.1.2021 klo 9: Sähkömarkkinat nyt - mitä tapahtui vuonna 2020

Mitä kotitalouksien sähkölaskulle tapahtui viime vuoden aikana? Energiavirasto esittää katsauksen sähkön hintakehityksestä marraskuusta 2019 tammikuuhun 2021. Tervetuloa seuraamaan verkkolähetystä!

Tiedote 25.1.2021
Joukkoliikenteen ja kaasuntankkausasemien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkauspisteen tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Energiavirasto on antanut päätökset biokaasun tankkauspisteitä ja sähköautojen joukkoliikennettä koskevista tarjouksista.

Tiedote 21.1.2021
ACER ottaa käyttöön REMIT-maksut vuonna 2021

ACER aloittaa vuoden 2021 aikana REMIT-maksujen keräämisen, maksu koskee rekisteröityneitä raportointimekanismeja (RRM-toimijat). Vuosittaisilla maksuilla katetaan ACERin kuluja REMIT-asetuksen 8 artiklaan perustuvan toiminnan osalta.

Tiedote 14.1.2021
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, jonka tavoitteena on edistää liikenteessä sähkön lataus- ja biokaasun tankkausverkostojen laajenemista. Kyseessä on neljäs ja viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun. 

Tiedote 13.1.2021
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 74,6 miljoonaa euroa vuonna 2020

Viime vuonna maksettiin päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea 74,6 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 40 yritykselle ja 61 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2019 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Tiedote 13.1.2021
Energiayhteisöt edistämään oman sähköntuotannon hyödyntämistä

Asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on lisätty säännökset paikallisesta energiayhteisöstä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmästä sekä niiden tehtävistä. Muutoksen myötä säädetään myös yhdessä tuotetun sähkön jakamisesta sähköntoimitusten selvityksessä sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta sähköntoimitusten selvityksessä.

Tiedote 13.1.2021
Päästökaupan huutokauppatulot 220 miljoonaa euroa

Suomelle kertyi vuonna 2020 tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä 220,6 miljoonaa euroa. Päästöoikeuksia huutokaupattiin EEX-pörssin kautta yhteensä 145 kertaa, joista kuusi koski lentoliikenteen päästöoikeuksia.

Tiedote 21.12.2020
Verkkotoiminnan valvontapäätökset vuosille 2016-2019 - tunnusluvut julkaistu

Energiavirasto on antanut verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontapäätökset vuosille 2016-2019. Yhtiökohtaiset tunnusluvut on nyt julkaistu.

Tiedote 21.12.2020
Verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontapäätökset 2016–2019 valmistuivat

Energiavirasto antoi 9.12.2020 sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden verkonhaltijakohtaiset valvontapäätökset koskien valvontajaksoa vuosina 2016–2019. Päätökset on tämän jälkeen toimitettu tiedoksi kaikille verkonhaltijoille, ja virasto julkistaa nyt niitä koskevat koontitiedot. Yhtiökohtaiset tunnusluvut julkaistaan viraston sivuilla vielä ennen joulua.

Tiedote 18.12.2020

Uutiskirjeet