Tiedotteet

Suuritehoisten latauspisteiden tuesta jätetyt tarjoukset ylittävät määrärahan noin 50 prosentilla

Energiavirasto järjesti touko-kesäkuussa 2022 ensimmäisen uuden asetuksen mukaisen tieliikenteen infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksessa myönnetään tukea ajoneuvojen suuritehoisille tasavirtalatauspisteille. Huutokaupan kohteena on 5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 141 tarjousta. Tarjousten yhteenlaskettu tukisumma on 7,6 miljoonaa euroa.

Tiedote 22.6.2022
Tilastotietoa energiasta ja energiatehokkuudesta Suomessa

Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat uudistaneet Energiankäyttö Suomessa -verkkosivut. Suositulla sivustolla on julkaistu kattavasti tietoa energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä energiatehokkuudesta Suomessa.

Tiedote 21.6.2022
Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia - alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Tiedote 20.6.2022
Suomi ylitti selvästi EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteet

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Toteutunut yhteenlaskettu energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite. Myös kaikki muut Suomen asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin.

Tiedote 16.6.2022
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu uusiutuvan vedyn tankkauspisteille käynnistyy

Tarjouskilpailu uusiutuvan vedyn tankkauspisteille käynnistyy 20.6.2022. Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia 22.8.2022 klo 12.00 asti. Tukea on myönnettävissä miljoona euroa. Tukitarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä.

Tiedote 16.6.2022
Kestävyysjärjestelmien hyväksyminen etenee

Energiavirasto on hyväksynyt ensimmäiset biomassapolttoaineilla sähköä, lämpöä tai jäähdytystä tuottavien laitosten kestävyysjärjestelmät. Niiden avulla toiminnanharjoittajat osoittavat käyttämiensä biomassapolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden, joka on edellytys muun muassa polttoaineen nollapäästöisyydelle päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla.

Tiedote 15.6.2022
Sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi vuonna 2021 - sähköverkon toimitusvarmuus hyvällä tasolla

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit ovat nostaneet kuluttajien verkkomaksuja vuodesta 2016 alkaen, yleinen siirtohintojen kehitys kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2021. Energiaviraston arvion mukaan verkkomaksut voivat lähivuosina laskea erityisesti kaupungeissa, mutta osassa maaseudun alueita hinnat saattavat vielä hieman nousta. 

Tiedote 7.6.2022
Sähkön toimitusvarmuus turvataan 600 megawatin tehoreservillä - tarjouskilpailu käynnissä

Suomessa tarvittavan tehoreservin määrä marraskuussa 2022 käynnistyvälle vuoden jaksolle on 600 megawattia. Energiavirasto katsoo tuoreessa päätöksessään, ettei tehoreserviin ole mahdollista hyväksyä kapasiteettia Manner-Suomen ulkopuolelta. Tehoreservin tarjouskilpailu käynnistyy tänään.

Tiedote 2.6.2022
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu käynnissä, vedyn kilpailu avautumassa

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden infratuesta 13.6.2022 klo 12.00 mennessä. Vedyn tankkauspisteiden tukikilpailu avautuu 20.6.2022. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä ja osallistumaan TAKILA-koulutukseen 7.6.2022.

Tiedote 2.6.2022
Lämpöpumput ja aurinkosähkö kiinnostavat nyt kotitalouksia - alueellinen energianeuvoja auttaa energiakustannusten hillitsemisessä

Maksuton ja riippumaton energianeuvonta on tärkeä tuki vaihteleviin energiakustannuksiin sopeutuville kotitalouksille. Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa on nyt tarjolla kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille vuoteen 2025 saakka. Tunnethan oman maakuntasi energianeuvojan?

Tiedote 2.6.2022

Uutiskirjeet