Tiedotteet

Energiavirasto selvittää tammikuun 2024 alun sähkön tukkumarkkinoiden tarjontaa

Energiavirasto selvittää, onko tammikuun ensimmäisen viikon korkeiden sähkön hintojen aikana tapahtunut sähkömarkkinalainsäädännön rikkomuksia. Tässä vaiheessa Energiavirastolla ei ole vireillä tutkintaa siitä, että jokin markkinaosapuoli olisi rikkonut lainsäädäntöä. Virasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti.

Tiedote 23.2.2024
Ohjeita kestävyysjärjestelmän hakemiseen alle 2 MW:n biokaasulaitoksille

Vuoden alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat toiminnanharjoittajat, joiden laitosten kokonaislämpöteho on alle 2 MW.

Tiedote 22.2.2024
Määräys sekä muistio sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä julkaistu

Energiavirasto on antanut määräyksen sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä.

Tiedote 13.2.2024
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 117,7 miljoonaa euroa vuonna 2023

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan 117,7 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 49 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Tiedote 24.1.2024
Kotitalouksien sähkön hinta laski vuonna 2023 - uusien sähkösopimusten hinta putosi

Sähkön tukkumarkkinahintojen lasku näkyi myös kuluttajien sähkön hinnassa vuonna 2023. Kotitalouksien sähköenergiasta maksama hinta laski keskimäärin 34 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 28 prosenttia. Kuluttajan sähkölasku pieneni keskimäärin vajaan viidenneksen. Suomalainen maksaa sähköstään alle EU:n keskiarvon.

Tiedote 23.1.2024
Uusiutuvan energian käyttö väheni Suomessa vuonna 2023

Energian kokonaiskulutus pysyi viime vuonna vuoden 2022 kulutuksen tasolla. Ydinvoimalla tuotettu sähkö lisääntyi kolmanneksella ja sähkön nettotuonti väheni merkittävästi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkoi laskuaan, mutta myös uusiutuvan energian käyttö väheni, vaikka tuulisähköä tuotettiin noin neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusiutuvista eniten vähenivät puupolttoaineiden ja muiden uusiutuvien käyttö.

Tiedote 18.1.2024
Fingrid ei rikkonut liittämis- ja siirtovelvollisuutta eikä verkon kehittämisvelvollisuutta OL3:n verkkoon liittämisessä

Energiavirasto katsoo, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ei ole rikkonut liittämiseen, siirtämiseen eikä kehittämiseen liittyviä velvollisuuksiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä sähköverkkoon. 

Tiedote 12.1.2024
Sähkömarkkinoiden tilanne kiristyy - suomalaisia kehotetaan ajoittamaan sähkönkäyttöä

Fingrid Oyj on nostanut valmiuttaan sähkön kiristyneen tehotilanteen vuoksi 4.1.2024 alkaen. Sähkönkäyttäjiä kehotetaan välttämään ylimääräistä sähkönkulutusta erityisesti aamun ja iltapäivän huippukulutustunneilla.

Tiedote 4.1.2024
Verkkoyhtiöiden uusissa hinnoittelun valvontamenetelmissä korostuu kustannusvastaavuus

Energiavirasto on 29.12.2023 päätöksillään vahvistanut sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat vuosina 2024–2031 sovellettavat valvontamenetelmät. Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat kustannusvastaavuus, verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta sekä nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja hengen toteutuminen.

Tiedote 29.12.2023
Päästökaupan huutokauppatulot kasvoivat 581,6 miljoonaan euroon

Suomelle kertyi vuonna 2023 tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista noin 581,6 miljoonaa euroa. Huutokauppatulot kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin huutokauppatulot olivat noin 511 miljoonaa euroa.

Tiedote 21.12.2023