Tiedotteet

Energiatekoja 25 vuotta – Energiansäästöviikko käynnistyy

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41 jo 25:ttä kertaa. Energiansäästöllä on keskeinen rooli matkalla kohti kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut lähes 240 organisaatiota, jotka osallistuvat viikkoon viestimällä omista energiateoistaan. Mukana on kuntia, yrityksiä sekä kouluja ja oppilaitoksia.

Tiedote 11.10.2021
Tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia

Energiavirasto toteutti vuosina 2018–2021 sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkauspisteinvestointeja edistävän tukiohjelman tarjouskilpailuna. Tarjouskierroksia järjestettiin neljä kertaa. Kilpailuissa biokaasun tankkauspisteet sekä ajoneuvojen ja joukkoliikenteen latauspisteet kilpailivat tuesta kukin omissa teknologiaryhmissään. Kilpailun kohteena oli 17 miljoonaa euroa, josta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa.

Tiedote 6.10.2021
Energiavirasto on määrittänyt muutokset sähkönjakelun valvontamenetelmiin 

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto käynnisti näiden perusteella sähkönjakelun valvontamenetelmien päivittämisen. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Virasto on nyt määrittänyt, miten sähkönjakelun valvontamenetelmiä muutetaan yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta 1.1.2022 alkaen.

Tiedote 4.10.2021
Unionin tuomioistuimen ratkaisu vahvistaa myös Energiaviraston riippumattomuuden

Euroopan unionin tuomioistuimen tuore päätös korostaa verkkovalvontaviranomaisten riippumattomuutta kansallisesta poliittisesta vallasta. Tuomioistuimen Euroopan komissiota ja Saksan liittotasavaltaa koskeva ratkaisu on linjaus koko Euroopan unionille. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön valmistelu osoitti, että kansallisen viranomaisen toiminnan riippumattomuudesta on huolehdittava myös Suomessa.

Tiedote 30.9.2021
Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön verkkopalvelumaksujen harmonisoinnista

Energiavirasto on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset verkkopalvelumaksujen rakenteen harmonisoinnista jakeluverkkotoiminnassa, muistio on koottu lainsäädännön jatkovalmistelua varten. Harmonisoinnilla parannetaan sähkön verkkopalveluiden asiakaslähtöisyyttä.

Tiedote 30.9.2021
Pohjoismaissa säästetään paljon energiaa ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla, paljastaa Nordcrawl -työkalu

Pohjoismaiden yhteistyöprojekti Nordsynin puitteissa toteutettu tutkimus sekä käytetty Nordcrawl -työkalu osoittivat ekosuunnittelun ja energiamerkinnän poikivan suuria energiansäästöjä Pohjoismaissa. Tutkimus arvioi Suomen vuotuisten primäärienergian säästöjen olevan 83 TWh vuoteen 2030 mennessä. Suomen vuotuiset säästöt olivat Pohjoismaista suurimmat.

Tiedote 27.9.2021
Älypuhelimet ja tabletit saavat kiertotalous- ja energiatehokkuusvaatimuksia

Älypuhelimet ja tabletit saavat energiamerkinnän ja ekosuunnitteluvaatimuksia liittyen mm. tuotteiden korjattavuuteen, purettavuuteen, kestävyyteen sekä kierrätettävyyteen. Valmistuneen esiselvityksen pohjalta varsinaisen asetuksen valmistelu on käynnistynyt.

Tiedote 2.9.2021
Lamppujen energiamerkintä muuttuu – siirtymä voi hämmentää kuluttajia

Lamppujen energiamerkit uudistuvat 1.9. alkaen. Tavarantoimittajilla ja kaupoilla on verrattain pitkä 18 kuukauden siirtymäaika merkintöjen muuttamiseen. Tästä johtuen tuotteista voi löytää uuden tai vanhan energiamerkin. Tämä voi hämmentää kuluttajia, sillä uudella merkillä varustettu tuote voi vaikuttaa energiatehottomammalta kuin vanhalla merkillä varustettu tuote, vaikka tuotteet olisivat yhtä energiatehokkaita.

Tiedote 30.8.2021
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot eli datahub-ehdot. Fingrid Datahub Oy tarjoaa keskitetyn tiedonvaihdon palvelua Energiaviraston vahvistamilla ehdoilla 21.2.2022 alkaen.

Tiedote 25.8.2021
Energiavirasto valmisteli suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksesta

Energiavirasto on 13.7.2021 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset sähkön myynnin ja jakelun maksujen yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanemiseksi. Suositusten mukaisesti vähittäismyyjä vastaisi kokonaisuudessaan yhteislaskutuksesta ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta. Selkeä malli auttaisi asiakkaita hyödyntämään paremmin kulutusjouston tapaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. 

Tiedote 17.8.2021

Uutiskirjeet