Tiedotteet

Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon muun verkonhaltijan palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin päivitetyt Muun verkonhaltijan palveluehdot. Ehtojen päivityksellä mahdollistetaan rajapistemittaustietojen tiedonvaihtoa datahubista. 

Tiedote 19.5.2022
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on käynnistynyt

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden infratuesta 13.6.2022 klo 12.00 asti. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä.

Tiedote 16.5.2022
Tarjouskilpailualusta TAKILA avattu

Energiavirasto järjestää 16.5.2022-13.6.2022 tukikilpailutuksen ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille. Tarjouskilpailualusta TAKILA on nyt avattu ja tuen hakijat voivat kirjautua järjestelmään. Järjestelmän käyttöohje on julkaistu suomeksi.

Tiedote 10.5.2022
Huoltovarmuuskeskus antanut ennakkovaroituksen kaasumarkkinoiden häiriöstä

Suomen toimivaltainen viranomainen, Huoltovarmuuskeskus, on tänään 6.5.2022 antanut Euroopan komissiolle Suomen maakaasumarkkinoita koskevan ennakkovaroituksen. Ilmoitus ennakoi Venäjän maakaasutoimitusten mahdollista loppumista.

Tiedote 6.5.2022
Tieliikenteen pikalatausverkosto rakentuu valtion tuella

Pääliikenneverkon varrelle rakennettavat pikalatauspisteet ovat avainasemassa täyssähköautoilun edistämisessä. Julkisella tuella pyritään koko Suomen kattavan verkoston luomiseen. Tänä keväänä Energiavirasto kilpailuttaa viisi miljoonaa euroa tukea ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden rakentamiselle.

Tiedote 4.5.2022
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.

Tiedote 29.4.2022
Liikenteen infrastruktuurituen kilpailuajankohdat ja osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto kilpailuttaa 5 miljoonaa euroa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja miljoona euroa uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto kehottaa toiminnanharjoittajia tutustumaan tarjouskilpailun osallistujan ohjeeseen ja infotilaisuuden materiaaliin.

Tiedote 25.4.2022
Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 0,7 miljoonaa tonnia vuonna 2021

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 20,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2021. Päästöt kasvoivat 3,8 prosenttia vuoden 2020 päästömäärästä.

Tiedote 1.4.2022
Energian alkuperätakuut laajenevat - kuluttajille yhä kattavampaa tietoa tuotantotavoista

Energian alkuperätakuut laajenevat kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle voi jatkossa hakea alkuperätakuun. Alkuperätakuiden avulla kuluttajat voivat varmistua siitä, että heille esimerkiksi uusiutuvana lämpönä tai ydinsähkönä myyty energia on tuotettu väitetyllä tavalla.

Tiedote 1.4.2022
Ekosuunnittelun vaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuotteisiin

Energiaan liittyvistä tuotteista tunnetut ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin. Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen uudesta ekosuunnitteluasetuksesta, joka ohjaa tuotteiden kestävään suunnitteluun. Jatkossa tuotteiden on oltava energiatehokkaita, helposti korjattavia ja kierrätettäviä.

Tiedote 30.3.2022

Uutiskirjeet