Tiedotteet

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti nousi 1000 megawattiin

Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 1000 megawattia, josta suurin osa oli pientuotantoa. Vuoden aikana kokonaiskapasiteetti kasvoi yli 300 megawattia.

Tiedote 17.6.2024
Sähköverkonhaltijoiden vastuualuekarttapalvelu julkaistu

Energiavirasto on julkaissut kartan sähköverkonhaltijoiden maantieteellisistä vastuualueista.

Tiedote 14.6.2024
Uuden päästökaupan velvoitteiden ehdotetaan kohdistuvan polttoaineesta valmisteverovelvollisiin

EU:ssa otetaan käyttöön nykyisestä päästökaupasta erillinen päästökauppajärjestelmä. Työ- ja elinkeinoministeriö on laittanut lausunnolle uutta päästökauppaa koskevan lakiluonnoksen.

Tiedote 5.6.2024
Uusi verkkosääntö parantaa rajat ylittävän sähkönsiirron kyberturvallisuutta

Euroopan komissio on julkaissut sähköalan kyberturvallisuutta koskevan EU:n verkkosäännön (NCCS) 24.5.2024. Verkkosääntö tulee voimaan 13.6.2024, mutta sitä sovelletaan asteittain eri menetelmien ja suunnitelmien laatimisen myötä. Energiavirasto on suoraan yhteydessä toimijoihin, jotka kuuluvat verkkosäännön soveltamisalaan.

Tiedote 24.5.2024
Työryhmä kartoittamaan ja kuvaamaan mittari- ja kulutustietojen kansallista tiedonvaihtomallia

Energiavirasto on perustanut työryhmän kartoittamaan ja kuvaamaan Suomessa sovellettavan kansallisen sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon mallin. Tiedonvaihtomallissa kuvataan sähköverkon mittari- ja kulutustietoihin pääsyä koskevat kansalliset menettelyt EU:n viitemallin mukaisesti.

Tiedote 21.5.2024
Jakeluverkonhaltijoiden verkkopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 28.5.2024 mennessä

Jakeluverkonhaltijat ehtivät vielä mukaan Energiateollisuus ry:n suosittelemien Verkkopalveluehtojen (VPE2024) massavahvistusmenettelyyn toimittamalla vahvistuspyyntönsä Energiavirastolle viimeistään 28.5.2024. Ennen ehtojen vahvistamista Energiavirasto järjestää kuulemisen vahvistuspäätösten sekä niiden sisältämien ehtojen sisällöstä.

Tiedote 20.5.2024
Pitkäjänteinen verkon kehittäminen on parantanut sähkön jakelun toimitusvarmuutta

Suomalaisten käytössä olevan sähköverkon toimintavarmuus paranee suunnitelmallisesti. Investoinnit sähköverkkoon näkyvät erityisesti toimitusvarmassa sähkön jakelussa myrskyjen aikana. Viime vuosina yhtiöt ovat investoineet etenkin asemakaava-alueiden sähköverkkoon. Energiaviraston arvion mukaan valvontamenetelmät takaavat vastuullisille verkkoyhtiöille riittävät kannusteet asiakkaille tarpeellisten investointien tehokkaaseen toteutukseen.

Tiedote 20.5.2024
Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus kaksinkertaistui vuonna 2023

Pörssihintaisten sähkösopimusten osuus nousi jyrkästi vuonna 2023. Samaan aikaan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten määrä oli selkeässä laskussa. Määräaikainen sähkösopimus on edelleen suosituin valinta suomalaisissa kotitalouksissa. Uusina sopimustyyppeinä kuluttajille tarjotaan yhä useammin erilaisia hybridi- ja kulutusvaikutustuotteita.

Tiedote 15.5.2024
Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava varautumissuunnitelmat Energiavirastolle

Maakaasuverkonhaltijoiden on toimitettava maakaasumarkkinalain edellyttämät varautumissuunnitelmat Energiavirastolle 1.7.2024 mennessä. 

Tiedote 30.4.2024
Uusi selvitys avaa näkymän energiaköyhyyden ehkäisemiseen Suomessa

Suomalaista energiaköyhyyttä ehkäistään parhaiten jatkamalla sosiaaliturvajärjestelmän, rakennuskannan energiatehokkuuden sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistä, toteaa Energiaviraston julkaisema energiaköyhyyden ilmenemistä tarkasteleva selvitys. Suomalainen energiaköyhyys poikkeaa eurooppalaisesta, ja sen erityispiirteitä tarkastellaan nyt julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä. 

Tiedote 29.4.2024