Tiedotteet

Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta, osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto tiedottaa lokakuussa 2020 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan ohje.

Tiedote 17.9.2020
Energiavirasto katsoo Gasum Oy:n menetelleen maakaasumarkkinalain eriyttämissäännösten vastaisesti

Energiavirasto on 16.7.2020 esittänyt markkinaoikeudelle, että se määrää Gasum Oy:lle seuraamusmaksun maakaasumarkkinalain toimintojen eriyttämistä koskevien säännösten noudattamatta jättämisestä.

Tiedote 28.8.2020
Gasgrid Finland Oy täyttää laissa asetetut vaatimukset siirtoverkonhaltijan riippumattomuudesta

Energiaviraston päätöksen mukaan siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:lla ei ole sellaisia kytköksiä maakaasun tai sähkön tuotantoon ja toimittamiseen, jotka voisivat vaarantaa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa.

Tiedote 27.8.2020
Energiavirasto nimetään sähköalan riskien varautumisen toimivaltaiseksi viranomaiseksi

Energiavirasto nimetään sähköalan riskeihin varautumista koskevan EU-asetuksen tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa 1.9.2020 alkaen.

Tiedote 20.8.2020
Liikenteen infrastruktuurituen kilpailutus lokakuussa 2020

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksesta järjestetään informaatiotilaisuus etäyhteydellä tiistaina 1.9.2020 kello 12:00.

Tiedote 20.8.2020
Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan yhteenveto tilikaudelta 2019 on julkaistu

Vuonna 2019 jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 prosenttia noin 2,09 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,4 prosenttia. Jakeluverkkoon investoitiin vuoden aikana yhteensä 679,2 miljoonaa euroa.

Tiedote 20.8.2020
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2019

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Tiedote 15.7.2020
Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu

Energiavirasto on vahvistanut 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisille jakeluverkonhaltijoille.

Tiedote 29.6.2020
Vuoden 2019 jäännösjakauma julkaistu

Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman sekä jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja käytetyn ydinpolttoaineen määrän.

Tiedote 25.6.2020
Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan vuonna 2019 - vuosikasvua 64 prosenttia

Vuoden 2019 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkön tuotantokapasiteettia oli noin 198 megawattia, selviää Energiaviraston sähköverkkoyhtiöiltä keräämistä alustavista tiedoista. Vuodessa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kapasiteetti lisääntyi 77 megawatilla (64 %). Aurinkosähkön osuus sähkön pientuotannosta on noin 71 prosenttia.

Tiedote 18.6.2020

Uutiskirjeet