Energiavirasto – työpaikka energian tulevaisuuden rakentajille!

Teemme Energiavirastossa merkityksellistä työtä puhtaamman, turvallisemman ja kilpailukykyisemmän Suomen puolesta. Tehtävämme on varmistaa, että energia-alan kestävyys, toimitusvarmuus sekä hinta ovat keskenään tasapainossa. Tule kanssamme luotsaamaan Suomea kohti hiilineutraaliutta. 

Työtä yhteisen hyvän puolesta

Työmme on vaikuttavaa ja näkyy suomalaisten arjessa. Energiavirastossa olemme eturintamassa vauhdittamassa hiilineutraalia tulevaisuutta. Vastaamme energiamarkkinoiden valvonnasta sekä ilmastotavoitteiden toteutumisesta päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta. Toimiala kehittyy nopeasti, ja meillä on mahdollisuus olla mukana muovaamassa tulevaisuuden energiajärjestelmää. 

Vaikutamme energiamarkkinoiden toimintaan ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa. Käymme aktiivista vuoropuhelua niin kansallisten kuin kansainvälisten sidosryhmien, kuten energiayhtiöiden, tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä varmistamme, että teemme työtä laajaa asiantuntemusta hyödyntäen ja eri osapuolten tarpeisiin peilaten. 

Kaikkea muuta kuin harmaa 

Olemme reilun 100 hengen asiantuntijaorganisaatio, jossa työskennellään tiimeissä ammattirajat ylittäen yhteiskunnallisesti tärkeiden teemojen äärellä. Olemme joukko omistautuneita asiantuntijoita, joiden yhteisenä tavoitteena on edistää kestävää, tehokasta ja kilpailukykyistä energia- ja ilmastopolitiikkaa. 

Meillä työskentelee ihmisiä niin kauppatieteilijöistä humanisteihin kuin insinööreistä juristeihin. Uskomme, että yhdessä saavutamme enemmän, ja siksi lähes kaikki työ tehdään moniammatillisissa tiimeissä. Henkilöstömme on valtionhallinnon nuorimmasta päästä – energiavirastolaisten keski-ikä on 38 vuotta. 

Toimimme ketterästi, rohkeasti ja aktiivisesti – eteenpäin katsoen. Päätöksemme tehdään tiedon pohjalta, ei aseman mukaan. Vaikka kaikki työtehtävämme pohjautuvat lakiin, meillä arvostetaan luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Meillä ideat saavat kasvaa ilman turhaa byrokratiaa tai hierarkian tuomia esteitä. 

Meille jokainen ääni ja näkemys on arvokas 

Meillä saa oppia ja kehittyä tehtäväkentällä, joka on olennainen osa yhteiskunnan tulevaisuutta. Kannustamme työntekijöitämme oman asiantuntijuuden laajentamiseen sekä syventämiseen, ja tarjoamme mahdollisuuksia niin sisäisiin kuin ulkoisiin koulutuksiin. 

Työyhteisömme toimii tutkitusti hyvässä hengessä ja meillä viihdytään. Palkitsemisjärjestelmämme on avoin, ja meillä on käytössä vuosittainen tavoitepalkkio. Olemme sitoutuneet tekemään yhdessä töitä pitääksemme työhyvinvointimme korkealla tasolla. Tarjoamme hybridityön ja joustavat työajat, jotka mahdollistavat omaan arkeen sopivat työskentelytavat. Työntekijöidemme jaksaminen on meille tärkeää. Tuemme työntekijöitämme laajalla työterveyshuollolla sekä virkistysrahalla. Edistämme ja ylläpidämme työyhteisömme avoimuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme:

Valtiolle.fi

Lisätietoa:

Energiavirasto LinkedInissä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF)