Motivan energiatyöohjelma

Energiavirasto tilaa vuosittain valtion 100 % omistamalta Motiva Oy:ltä tehtäviä, jotka liittyvät energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistoimien toimeenpanoon ja hallinnointiin, toimien säästövaikutusten arviointiin sekä EU:n direktiivien ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisiin raportointeihin liittyviä tehtäviä. Tilattavat tehtävät liittyvät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluviin toimiin.

 

Motivan energiatyöohjelmassa on kuusi toiminta-aluetta:

  • seuranta ja vaikutukset
  • energiatehokkuussopimustoiminta
  • energiakatselmus- ja analyysitoiminta
  • uusiutuvan energian edistäminen
  • viestintä ja tiedonvaihto
  • kuluttajien energianeuvonta

Energiatyöohjelman lisäksi Energiavirasto rahoittaa Motiva Oy:n osallistumista kansallisia tavoitteita ja direktiivien toimeenpanoa tukeviin EU:n Horizon2020 ja LIFE21 -puiteohjelmien hankkeisiin.

Vuonna 2022 Energiavirasto tilasi energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tehtäviä Motiva Oy:ltä yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla, josta 500 000 euroa Astetta alemmas -kampanjan toteutukseen.

Energiatyöohjelman 2022 loppuraportti (pdf)
Energiatyöohjelman 2023 loppuraportti (pdf)