UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on käynnistynyt

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden infratuesta 13.6.2022 klo 12.00 asti. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Tarjouskilpailualusta TAKILA avattu

Energiavirasto järjestää 16.5.2022-13.6.2022 tukikilpailutuksen ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille. Tarjouskilpailualusta TAKILA on nyt avattu ja tuen hakijat voivat kirjautua järjestelmään. Järjestelmän käyttöohje on julkaistu suomeksi.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Tieliikenteen pikalatausverkosto rakentuu valtion tuella

Pääliikenneverkon varrelle rakennettavat pikalatauspisteet ovat avainasemassa täyssähköautoilun edistämisessä. Julkisella tuella pyritään koko Suomen kattavan verkoston luomiseen. Tänä keväänä Energiavirasto kilpailuttaa viisi miljoonaa euroa tukea ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden rakentamiselle.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.