UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Uudet energian alkuperätakuutuotteet ilmestyneet markkinoille

Energian alkuperätakuujärjestelmän laajentuminen uusiin takuutuotteisiin on saanut energian tuottajat, myyjät ja käyttäjät hyvin liikkeelle ja tämä näkyy eri alkuperätakuurekistereissä tehtyjen toimenpiteiden määrässä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön ja uusiutuvilla tuotetun lämmityksen alkuperätakuut ovat kiinnostaneet runsaasti. Energiavirasto on koostanut yhteenvedon kolmessa eri alkuperätakuurekisterissä tehdyistä tapahtumista rekisterien ylläpitäjien virastolle toimittamien tietojen pohjalta.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Suljettu paperitehdas ei ollut oikeutettu päästökaupan kompensaatiotukeen

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi UPM-Kymmene Oyj:n valituksen Energiaviraston antamasta kielteisestä tukipäätöksestä, joka koski Kaipolan paperitehdasta.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Runsaasti tukitarjouksia Energiaviraston järjestämässä kilpailutuksessa tuesta liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri-investoinneille

Tieliikenne sähköistyy vauhdilla. Pääasiassa ajoneuvoja ladataan kodeissa, työpaikoilla ja varikoilla. Niitä täydentämään tarvitaan kuitenkin julkisia latauspisteitä riittävästi suhteessa sähköautojen määrään. Latauspisteiden tulee olla kertaluokkaa tehokkaampia kuin kodeissa sekä työpaikoilla ja julkisen latauksen tulisi kattaa koko Suomi.