UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Infotilaisuus liikenteen infratuen hakijoille 17.2.2023

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää infotilaisuuden tuen hakijoille 17.2.2023.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Liikenteen infratuen maaliskuun 2023 tukikilpailutus

Energiavirasto kilpailuttaa maaliskuussa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää informaatiotilaisuuden tuen hakijoille 17.2.2023.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 63,3 miljoonaa euroa vuonna 2022

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 50 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Lokakuun 2022 liikenneinfran tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Energiavirasto kilpailutti lokakuussa 2022 tukea vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiselle. Kilpailutuksessa myönnettiin tukea uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden ja ajoneuvojen suuritehoisten tasavirtalatauspisteiden rakentamiselle. Tukea myönnettiin kolmen vedyn tankkausaseman ja yhteensä 640 suuritehoisen CCS-standardin mukaisen latauspisteen rakentamiselle.