UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Suuritehoisten latauspisteiden tuesta jätetyt tarjoukset ylittävät määrärahan noin 50 prosentilla

Energiavirasto järjesti touko-kesäkuussa 2022 ensimmäisen uuden asetuksen mukaisen tieliikenteen infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksessa myönnetään tukea ajoneuvojen suuritehoisille tasavirtalatauspisteille. Huutokaupan kohteena on 5 miljoonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 141 tarjousta. Tarjousten yhteenlaskettu tukisumma on 7,6 miljoonaa euroa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia Tiedote
Aurinkosähkön kapasiteetti kasvoi Suomessa yli 100 megawattia vuonna 2021

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Kapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 395 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia - alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa yli 100 megawatilla.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu uusiutuvan vedyn tankkauspisteille käynnistyy

Tarjouskilpailu uusiutuvan vedyn tankkauspisteille käynnistyy 20.6.2022. Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia 22.8.2022 klo 12.00 asti. Tukea on myönnettävissä miljoona euroa. Tukitarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa TAKILA-tietojärjestelmässä.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Kestävyysjärjestelmien hyväksyminen etenee

Energiavirasto on hyväksynyt ensimmäiset biomassapolttoaineilla sähköä, lämpöä tai jäähdytystä tuottavien laitosten kestävyysjärjestelmät. Niiden avulla toiminnanharjoittajat osoittavat käyttämiensä biomassapolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden, joka on edellytys muun muassa polttoaineen nollapäästöisyydelle päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla.