UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Päästökauppa Uusiutuva Energia Tiedote
Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 106,3 miljoonaa euroa vuonna 2021

Viime vuonna päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea maksettiin yhteensä 106,3 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 39 yrityksen 59 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2020 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Sähkön hinta ennätyskorkealla – tuulivoiman syöttötariffitukia ei makseta vuoden 2021 viimeiseltä neljännekseltä

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä sähkön markkinahinnan keskiarvo oli 115,00 euroa megawattitunnilta. Se on korkein vuosineljänneksittäin laskettu sähkön hinta syöttötariffijärjestelmän historiassa. Syöttötariffitukia on maksettu uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle vuodesta 2011 alkaen.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Ohjeluonnos lämmön alkuperätakuurekisterin toimijoille kommentoitavana

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä laki energian alkuperätakuista on tulossa voimaan 3.12.2021. Lain myötä Energiavirastosta tulee lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä. Energiavirasto on julkaissut ohjeluonnoksen alkuperätakuun rekisterin toimijoille.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Fingrid Oyj:n sähkön alkuperätakuupalvelun ehtojen ja alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen menetelmien vahvistamiseksi

Energiavirasto varaa tilaisuuden lausua Fingrid Oyj:n esittämistä sähkön alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 17.12.2021 saakka.