UUSIUTUVA ENERGIA

Uusiutuvan energian edistäminen on osa energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään kestävään energiantuotantoon ja -käyttöön ja siten myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Suomessa Energiavirasto vastaa EU:n ja kansallisen, uusiutuvaa energiaa koskevan, politiikan toimeenpanosta. 

Energiavirasto hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja. Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuujärjestelmää sekä uusiutuvan energian asentajien oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii kuluttajille, kunnille ja yrityksille suunnatusta energianeuvosta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia
Energiaviraston toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje on päivitetty

Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje on päivitetty 3.5.2019

Tiedote Uusiutuva Energia
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019 (1.1. -31.3.2019), koska päästöoikeuden 3 kuukauden keskihinta oli lähes 22 euroa ja turpeen veroa nostettiin vuoden 2019 alusta 1,9 eurosta 3 euroon megawattitunnilta.

Tiedote Energiatehokkuus Uusiutuva Energia
Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa maakunnissa neljän vuoden ajan

Energiavirasto rahoittaa toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa). Energiavirasto on kilpailuttanut maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella.

Tiedote Uusiutuva Energia
Uusiutuvan energian tarjouskilpailusta tukea seitsemälle hankkeelle - hyväksyttyjen tarjousten keskihinta 2,5 euroa/MWh

Energiavirasto on tehnyt päätökset uusiutuvan energian tuen teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun jätetyistä tarjouksista. Kaikki virastoon saapuneet 26 tarjousta koskivat tuulivoiman tuotantoa. Myönteinen päätös annettiin seitsemälle ja kielteinen 19:lle hankkeelle. Hankkeet hyväksyttiin edullisuusjärjestyksessä. Kaikki hyväksytyt hankkeet täyttivät tarjouskilpailun osallistumisen ennakkoedellytykset.