UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Teknologiaryhmät ja määrärahat infratuen lokakuun 2022 tukikilpailutuksessa

Lokakuussa kilpailutettavat määrärahat on esitetty liitteessä. Energiavirasto kehottaa käyttäjiä tarkastamaan valtuuden toiminnan mahdollisimman pian.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Kaikki preemiotukijärjestelmän tuulivoimalat tuottavat nyt sähköä - lisäys tuotantokapasiteettiin merkittävä

Uusiutuvan sähkön tuotantoa tukevan preemiojärjestelmän avulla Suomeen on rakennettu viime vuosina 89 tuulivoimalaa, jotka ovat lisänneet sähköntuotantokapasiteettia noin 550 megawattia ja tuottavat vuosittain noin 1,4 terawattituntia sähköä. 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Kohti vähähiilistä liikennettä - infrastruktuurituen tarjouskilpailut jatkuvat

Sähköautojen suuritehoisten latauspisteiden ja uusiutuvan vedyn tankkausasemien tuen tarjouskilpailut jatkuvat lokakuussa. Tukiohjelma edistää tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien verkoston tihentymistä ja on yksi Suomen keskeisistä keinoista pyrkiä kohti vähähiilistä liikennettä.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Päästökauppa Tiedote
Todentajapäivän 8.9.2022 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun infotilaisuuden materiaalit