UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021 käynnistyy

Energiavirasto ottaa vastaan tarjouksia infratuesta huhtikuun ajan. Tarjouksen jättäjää kehotetaan tarkistamaan asiointioikeutensa. Energiavirasto päivittää 6.4. listan kunnista, jotka Energiaviraston tietojen mukaan eivät ole etusijalla ryhmässä 3.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta 2021, osallistujan ohje julkaistu

Energiavirasto tiedottaa huhtikuussa 2021 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan ohje.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.2021

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksella tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta metsähakevoimaloilta 15.3.2021 jälkeen. Sitä ennen järjestelmään hakeneille ja sittemmin hyväksytyille sekä jo nykyisin tuotantotuen piirissä oleville metsähakevoimaloille maksettaisiin kuitenkin tuotantotukea normaalin 12 vuoden tukiajan loppuun saakka.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Suuritehoisten latausjärjestelmien tukipäätökset julkaistu

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen kilpailutuksen kolmatta kertaa. Energiavirasto on antanut päätökset ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevista tarjouksista ja järjestää 2020 tarjouskilpailun kaikista tuloksista tiedotustilaisuuden torstaina 11.2.2021.