UUSIUTUVA ENERGIA

Energiavirasto vastaa Suomessa uusiutuvan energian EU- ja kansallisen politiikan toimeenpanosta. Se hallinnoi uusiutuvan energian tukien syöttötariffijärjestelmää ja päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmää, järjestää huutokauppoja uusiutuvan energian tuille ja liikenteen infrastruktuurihankkeille sekä perii tuulivoimamaksuja.

Virasto myös valvoo biopolttoaineiden kestävyyden ja polttoaineiden laadun noudattamista, uusiutuvan sähkön alkuperätakuiden käyttöä sekä uusiutuvan energian asentajia kouluttavia oppilaitoksia. Lisäksi virasto huolehtii uusiutuvan energian neuvonnasta sekä tekee uusiutuvan energian politiikkatoimien vaikutusten arviointeja, raportteja ja tilastoja.
 

 

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan biokaasun tankkausaseman tai sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Tarjouksia annettiin yhteensä 213, joista 35 koski biokaasun tankkauspisteitä, 14 linja-autojen latauspisteitä ja 164 sähköautojen suuritehoisia latauspisteitä.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Energiatehokkuus Tiedote
Informaatio-ohjauspilotin raportin julkistustilaisuus 4.11.2020

Energiavirasto, Oulun yliopiston BCDC Energia -hanke, Porvoon Energia ja Motiva käynnistivät vuonna 2018 yhteisen informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeen, jossa selvitettiin neuvonnan ohjausmenetelmien vaikutusta kotitalouksien sähkönkäyttöön. Vuoden mittaisen tutkimusvaiheen tulokset julkaistiin webinaarissa 4.11.2020.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Kestävyyden osoittaminen laajenee biomassapolttoaineisiin

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä on uudistumassa. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä (HE 70/2020), jolla toimeenpannaan RED II -direktiivin uudet kestävyyskriteerit biopolttoaineille, bionesteille sekä uutena kokonaisuutena biomassapolttoaineilla tuotetulle sähkölle, lämmölle ja jäähdytykselle. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.1.2021. Tavoitteena on varmistaa Suomessa kulutettujen biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävä tuotanto sekä Suomea sitovien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Liikenteen infrastruktuurituki: Muistutus tarjouskilpailun sulkeutumisesta

Tarjousten jättöaika on 1.10.-31.10.2020. Viimeinen hetki jättää tarjous on lauantaina 31.10.2020 klo 23:59.