Verkkotoiminnan julkaisut

 

Tilastotietoa Suomen sähköverkoista

vuosi

Kantaverkkoon Suomesta
vastaanotettu
energia
GWh


Kantaverkosta Suomeen luovutettu energia
GWh

Kaikkien sähköverkkojen
kokonaispituus
km

Jakeluverkkojen asiakkaat
kpl

Pientuotanto
kW*

2018 46 394,5 64 934,1 424 346,1 3 615 182 200 944,8
2019 45 647,3 64 202,6 427 491,7 3 661 153 279 211
2020 47 794,5 61 259,2 431 707,9 3 699 278 363 418
2021 49 000,0 65 240,9 434 526,3 3 750 797 474 467
2022 51 102,06 61 990,72 437 484,93 3 801 894 723 261

 

*Pientuotannoksi lasketaan nimellisteholtaan alle 1 MW tuotantoyksiköt.


Laajemmat tilastotiedot vuosittain (excel)

 

Verkkotoiminnan tunnusluvut

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden on ilmoitettava Energiavirastolle kalenterivuosittain verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.

Energiavirasto julkaisee vuosittain tekniset tunnusluvut ja taloudelliset tunnusluvut. 4. valvontajakson tekniset tunnusluvut on päivitetty 12/2020.

Tekniset tunnusluvut

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2022 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2022 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2021 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2021 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2020 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2020 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2019 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2019 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2018 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2018 (excel)

 

Taloudelliset tunnusluvut

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2022 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2022 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2021 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2021 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2020 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2020 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2019 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2019 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2018 (excel)

Verkkokomponenttien yksikköhinnat valvontajaksoilla 2024–2027 ja 2028–2031

Alla on esitetty verkkokomponenttien yksikköhinnat sähköverkkotoiminnan 6. ja 7. valvontajaksolla ja maakaasuverkkotoiminnan 5. ja 6. valvontajaksolla vuosina 2024–2027 ja 2028–2031. Yksikköhintoja korjataan vuosittain kuluttajahintaindeksillä. Energiavirasto julkaisee tässä osiossa vuosittain kuluttajahintaindeksillä korjatut yksikköhinnat.

Yksikköhinnat 29.12.2023 julkaistujen valvontamenetelmien mukaan vuoden 2022 rahanarvossa

Yksikköhinnat 2024 maakaasun jakelu vuoden 2022 arvossa
Yksikköhinnat 2024 maakaasun siirto vuoden 2022 arvossa
Yksikköhinnat 2024 sähkönjakelu vuoden 2022 arvossa

Raportit ja selvitykset

 

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2023

Yhteenvetoraportti vuoden 2022 sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiaviraston suosituksia verkkopalvelumaksujen harmonisoiduksi
rakenteeksi 2021

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2021

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2020

Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2019

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2019 – tarkastelussa alueelliset hintaerot
Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan tilinpäätöstietojen yhteenveto tilikaudelta 2018Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä, sähköverkon toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta 2018
Loppuraportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämiseen liittyvästä tutkimusprojektista
Selvitys kysyntäjoustoa tukevista valvontamenetelmistä sähkön jakeluverkkotoiminnassa
Selvitys sähkön jakelutariffien kehityksestä vuosina 2000-2017
Energiaviraston selvitys älyverkkotyöryhmälle paikallisten energiayhteisöjen oikeudellisista edellytyksistä 

Lausunnot

Lausunto energiavarastojen asettamisesta verkkopalvelutuotteeksi 30.9.2022 (pdf)

Lausunto sähköverkon hätätilaa ja käytönpalausta koskevan verkkosäännön tiedonvaihtoa ja viestintäjärjestelmiä koskevien vaatimusten kustannusten käsittelystä 1.4.2021 (pdf)

Valvontakirjeet

Valvontakirje jakeluverkonhaltijan muun liiketoiminnan harjoittamisesta

Valvontakirje sähköntoimitusten mittaamisesta

Valvontakirje sähköverkon häviöenergian hankinnasta

Valvontakirje sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavasta ja sisäisistä eristä

Valvontakirje maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavasta ja sisäisistä eristä