Verkkotoiminnan julkaisut

 

Tilastotietoa Suomen sähköverkoista

vuosi

Kantaverkkoon Suomesta
vastaanotettu
energia
GWh


Kantaverkosta Suomeen luovutettu energia
GWh

Kaikkien sähköverkkojen
kokonaispituus
km

Jakeluverkkojen asiakkaat
kpl

Pientuotanto
kW*

2016

47 339,3

64 922,0

411 993,7

3 524 957

132 904,5

2017

44 848,7

63 886,4

417 882,0

3 563 869

147 897,2

2018

46 394,5

64 934,1

424 346,1

3 615 182

200 944,8

2019 45 647,3 64 202,6 427 491,7 3 661 153 279 211

 

*Pientuotannoksi lasketaan nimellisteholtaan alle 1 MW tuotantoyksiköt.


Laajemmat tilastotiedot vuosittain (excel)

 

Verkkotoiminnan tunnusluvut

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden on ilmoitettava Energiavirastolle kalenterivuosittain verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut.

Energiavirasto julkaisee vuosittain tekniset tunnusluvut ja taloudelliset tunnusluvut. 4. valvontajakson tekniset tunnusluvut on päivitetty 12/2020.

Tekniset tunnusluvut

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2020 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2019 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2019 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2018 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2018 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2017 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2017 (excel)

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2016 (excel)

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2016 (excel)

 

Taloudelliset tunnusluvut

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2020 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2020 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2019 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2019 (excel)

Sähköverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2018 (excel)

Maakaasuverkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2018 (excel)

Verkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2017 (excel)