Verkkotoiminnan julkaisut

Tilastot ja tunnusluvut

Sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden on ilmoitettava Energiavirastolle kalenterivuosittain verkkotoiminnan laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Tunnusluvut on jaettu verkkotoiminnan luonteen mukaisesti jakeluverkkotoiminnan, suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan ja kantaverkkotoiminnan tunnuslukuihin.

Energiavirasto julkaisee vuosittain tekniset tunnusluvut ja taloudelliset tunnusluvut.

Tekniset tunnusluvut

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2017

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2017

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2016

Maakaasuverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2016

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2015

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2014


Taloudelliset tunnusluvut

Verkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2017

Verkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2016

Verkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2015

Verkkoyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut 2014