Päästökaupparekisteri

Päästökaupparekisterin avulla huolehditaan EU:n päästöoikeuksien ja Kioton pöytäkirjan päästöyksiköiden kirjaamisesta, hallussapidosta, siirtämisestä, mitätöinnistä ja poistamisesta. Euroopan unionin alueella päästökaupparekisterinä toimii unionin rekisteri, joka on kaikille jäsenmaille yhteinen.

Unionin rekisteri koostuu eri jäsenmaiden osioista, joilla kullakin on oma kansallinen valvojansa. Suomen osion kansallisena valvojana toimii Energiavirasto. Kansallisen valvojan tehtäviin kuuluu muun muassa tilinavauksiin ja edustajan vaihtoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät, päästökauppavelvoitteiden valvonta, päästöoikeuksien jakaminen, vilpillisiin tilisiirtoihin liittyvä päivystys sekä rekisteriin liittyvä neuvonta ja tiedotus.

Päästökaupan piiriin kuuluvilla toiminnanharjoittajilla on oltava toiminnanharjoittajan päästöoikeustili jokaiselle sellaiselle laitokselle, jolla on päästölupa. Samoin kullakin päästökauppaan kuuluvalla lentoyhtiöllä pitää olla unionin rekisterissä ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili ja laivayhtiöllä meriliikenteen harjoittajan päästöoikeustili. Myös päästöjen todentajilla täytyy olla oma tili. Näiden pakollisten tilien lisäksi unionin rekisterissä on erilaisia vapaaehtoisia tilejä kaupankäyntiä varten. Niitä voidaan avata tietyin rajoituksin myös päästökauppaan kuulumattomille organisaatioille ja yksityishenkilöille.