Päästöoikeuksien ilmaisjako

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta hakemuksesta EU-päästökauppajärjestelmässä myös vuoden 2020 jälkeen päästökauppalainsäädännössä määritellyille laitoksille, jotka ovat mukana päästökauppajärjestelmässä.

Nykyisellä eli kolmannella päästökauppakaudella työ- ja elinkeinoministeriö on hoitanut päästöoikeuksin jakamisen maksutta. Tehtävät siirtyvät neljännen päästökauppakauden osalta Energiavirastolle siten, että Energiavirasto käsittelee tulevalle kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemukset sekä muut tulevan kauden päästöoikeuksien maksutta jakamiseen liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa nykyisen päästökauppakauden maksutta jaettavien päästöoikeuksia koskevat tehtävät sekä seuraavan kauden osalta perustietoselvityksen tarkastuksen sekä toimituksen komissiolle 30.9.2019 mennessä.

Hakuaikaa on pidennetty alkuperäisestä aikataulusta. Pidennetyn hakuajan mukaisesti hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2019.

FINETS-järjestelmä

Päästöoikeuksien ilmaisjakohakemus täytetään ja jätetään Energiaviraston käsiteltäväksi FINETS-järjestelmän kautta.

FINETS-järjestelmä

 

Ilmaisjakoasetus (FAR-asetus)

Komission delegoitu asetus 2019/331 eli ilmaisjakoasetus on tullut voimaan 28.2.2019. Samalla on alkanut laitosten ilmaisjakotietojen tarkkailuvelvoite.

Ilmaisjakoasetus (FAR)

 

Yhteydenotot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat [email protected]

4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset [email protected]

Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset [email protected]

Energiavirasto

4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät ja Finets-asiointijärjestelmään liittyvät kysymykset [email protected]

Yleisempiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sekä Energiavirastoon että työ- ja elinkeinoministeriöön.