Päästöoikeuksien ilmaisjako

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Niin sanottuun päästöoikeuksien ilmaisjakoon oikeutetut toimialat on määritelty päästökauppadirektiivissä.

Vuodesta 2021 alkaen eli neljännellä päästökauppakaudella päästöoikeuksien ilmaisjakoa myönnetään kerrallaan viideksi vuodeksi. Hakemukset vuosille 2021-2025 tuli jättää Energiavirastolle 31.5.2019 mennessä.

Päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvät viranomaistehtävät siirtyivät kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle vuoden 2021 alussa. Energiavirasto vastaa siten kaikista kolmanteen (2013-2020) ja neljänteen (2021-2030) päästökauppakauteen liittyvistä asioista.

Yhteydenotot ilmaisjakoon liittyvissä asioissa: [email protected]

Päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvä asiointi: FINETS-asiointijärjestelmä