Päästöoikeuksien ilmaisjako

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille hiilivuotoriskin eli tuotannon EU:n ulkopuolelle siirtämisen torjumiseksi. Päästöoikeuksien ilmaisjakoon oikeutetut toimialat on määritelty päästökauppadirektiivissä.


Vuodesta 2021 alkaen eli neljännellä päästökauppakaudella 2021–2030 päästöoikeuksien ilmaisjakoa myönnetään kerrallaan viideksi vuodeksi. Vuosille 2021–2025 ilmaisjako on jo myönnetty kaikille vakiintuneille laitoksille. Hakemukset jakokaudelle 2026–2030 tulee jättää Energiavirastolle 30.4.2024 mennessä. Uudet osallistujat voivat hakea ilmaisjakoa myös kesken jakokauden.


Energiavirasto vastaa päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvistä viranomaistehtävistä.


Yhteydenotot ilmaisjakoon liittyvissä asioissa: [email protected]


Päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvä asiointi: FINETS-asiointijärjestelmä