Tasa-arvoa ja hyvinvointia tukeva työympäristö

Energiavirastossa työskennellään tasa-arvoisessa ja joustavassa työympäristössä. Edistämme määrätietoisesti henkilöstömme yhdenvertaista kohtelua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tuella. Vuonna 2021 uudistimme tehtävänimikkeet sukupuolineutraaleiksi ja valmistelimme anonyymin rekrytoinnin kokeilun harjoittelijahakuun keväälle 2022. Näissä toimissa olimme ensimmäisten joukossa valtiolla. 

Varmistamme, ettei samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja säännöllisen palkkakartoituksen avulla. Vuoden 2020 lopulla palkkauksen arviointiryhmä totesi palkkauksen yhdenvertaisuuden olevan hyvällä tasolla.

Tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä Huippuvirkamies-koulutussarjalla sekä ohjaamalla eOppivan verkkokoulutusten aktiiviseen käyttöön; viime vuonna kannustimme henkilöstöä käymään esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo & yhdenvertaisuus -kurssin. Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus osallistua mentorointivalmennukseen, ja useat esihenkilömme kävivät Mahdollistaja -esimiestyössä valtiolla -valmennuksen.

Teemme työtä matalassa organisaatiossa ja kehitämme toimintaamme aina yhdessä henkilöstön kanssa.  

Mahdollistamme työn ja yksityiselämän joustavan yhteensovittamisen tarjoamalla työntekijöillemme liukuvan työajan, laajan etätyömahdollisuuden ja tarvittaessa muita elämäntilanteen huomioivia joustoja.

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia vuosittaisella työtyytyväisyyskyselyllä: vuoden 2021 VMBaro- kyselyssä 90 prosenttia naisista ja lähes 95 prosenttia miehistä koki sukupuolten tasa-arvo toteutuvan työyhteisössä (vuonna 2020: 81 % naisista ja 92 % miehistä). Lähes 95 prosenttia henkilöstöstä koki työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olevan sujuvaa (vuonna 2020: reilu 93 %).