Toimitusvarmuus

Toimitusvarmuus jakaantuu kahteen asiakokonaisuuteen: siirto- ja jakeluverkkojen toimitusvarmuuteen sekä energian ja tehon riittävyyteen.

Energiavirasto ylläpitää rekisteriä Suomen sähköntuotannon voimalaitoksista. Virasto käyttää voimalaitosrekisteriä hyödyksi esimerkiksi arvioidessaan sähkötehon riittävyyttä Suomessa talvikaudella.