Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
KHO:n ratkaisu: Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään 28.3.2024 antama ratkaisu kumoaa Energiaviraston vaatimusten mukaisesti markkinaoikeuden päätöksen koskien Gasum Oy:n liiketoimintojen eriyttämistä ja ristiinsubvention kieltoa. Energiaviraston päätökset saatetaan voimaan ja viraston vaatima seuraamusmaksu palautuu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kotitalouksien sähkön hinta laski vuonna 2023 - uusien sähkösopimusten hinta putosi

Sähkön tukkumarkkinahintojen lasku näkyi myös kuluttajien sähkön hinnassa vuonna 2023. Kotitalouksien sähköenergiasta maksama hinta laski keskimäärin 34 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 28 prosenttia. Kuluttajan sähkölasku pieneni keskimäärin vajaan viidenneksen. Suomalainen maksaa sähköstään alle EU:n keskiarvon.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Fingrid ei rikkonut liittämis- ja siirtovelvollisuutta eikä verkon kehittämisvelvollisuutta OL3:n verkkoon liittämisessä

Energiavirasto katsoo, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ei ole rikkonut liittämiseen, siirtämiseen eikä kehittämiseen liittyviä velvollisuuksiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön liittämisessä sähköverkkoon. 

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Verkkoyhtiöiden uusissa hinnoittelun valvontamenetelmissä korostuu kustannusvastaavuus

Energiavirasto on 29.12.2023 päätöksillään vahvistanut sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat vuosina 2024–2031 sovellettavat valvontamenetelmät. Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat kustannusvastaavuus, verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta sekä nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja hengen toteutuminen.