Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Markkinaoikeus pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta Energiaviraston valvontamenetelmiä koskevista valituksista

Ennakkoratkaisupyyntö koskee markkinaoikeudelle tulleita valituksia Energiaviraston päätöksestä muuttaa jo annettuja verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien valvontamenetelmien vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Päätösten muuttamisen perusteena on sähkömarkkinalain muutos. Ennakkoratkaisulla pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta tulkintaa muun muassa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomaan asemaan. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin noin 50 prosenttia vuonna 2022

Kotitalouksien sähköstä maksama kokonaishinta jatkoi nousuaan myös vuonna 2022. Sähkön hinta nousi kuluttajille kaikkialla Euroopassa. Sähköenergian hinta nousi Suomessa keskimäärin kotitalouksissa 142 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 106 prosenttia. Sähkön kokonaishinta (sisältäen energian, siirron ja verot) nousi kotitalouksilla keskimäärin 53 prosenttia ja sähkölämmittäjillä 47 prosenttia. Kotitalouksien sähköenergian hinnoissa on kuitenkin suurta vaihtelua johtuen sähkösopimuksen tyypistä ja sen solmimisajankohdasta. Sähkön kulutus väheni selvästi vuonna 2022. Kotimainen sähkön tuotanto pysyi lähes ennallaan, ja sähkön säästöllä kompensoitiin Venäjän tuonnin loppuminen.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen koskien Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin ehtoja, edellytyksiä ja tariffeja

Energiavirasto kuulee Manga Terminal Oy:n virastolle vahvistettavaksi esittämistä LNG-terminaalin ehdoista, edellytyksistä ja tariffeista 11.1.2023 saakka.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto myönsi vapautuksen kelluvalle LNG-terminaalilaivalle - venäläistä nesteytettyä maakaasua ei saa tuoda terminaalilaivaan

Energiavirasto myönsi 30.11.2022 alkaen Floating LNG Terminal Finland Oy:lle oikeuden rajoittaa kelluvan LNG-terminaalilaivan käyttöoikeutta kymmeneksi vuodeksi. Päätös mahdollistaa sen, ettei venäläistä alkuperää olevaa nesteytettyä maakaasua käsitellä terminaalilaivassa. Floating LNG Terminal Finland Oy on Gasgrid Finland Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.