Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Manga Terminal Oy:n Tornion LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja hinnoittelua koskevista menetelmistä

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Manga Terminal Oy:n esittämistä palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmistä 27.11.2020 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Valvonnalla haetaan tasapainoa hinnoittelun kohtuullisuuden ja toimitusvarmuuden parantamisen välillä

Energiaviraston selvitys sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvonnasta on valmistunut. Selvitys on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä sähkömarkkinalain muuttamista koskevan lainvalmisteluhankkeen taustaksi.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Mediainfo 4.11.2020 sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiaviraston mediainfo sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta 4.11.

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.