Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kolmas lausuntokierros hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista liikkeelle

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n tasehallinnan ehtojen vahvistuspäätösluonnoksesta

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä vahvistuspäätösluonnoksesta, joka koskee Gasgridin tasehallinnan ehtoja. Kuuleminen päättyy 4.12.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Uusiin valvontamenetelmiin yli 100 lausuntoa – vaikutustenarviointi jatkuu

Kuuleminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen hinnoittelun valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätösluonnoksesta oli avoinna 13.10.–10.11.2023.