Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2020 tarkastelee valvonnan vaikuttavuutta

Raportti sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan kehityksestä, toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta tarkastelee valvontatyön vaikutuksia asiakkaille ja verkkoyhtiöille.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

Energiavirasto varaa Gasgrid Finland Oy:n tiedonvaihtopalvelua käyttäville markkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 18.5.2021 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaa koskevasta uutisoinnista

Viime aikoina on jälleen uutisoitu Energiaviraston sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevista valvontamenetelmistä. Uutisoinnissa on viime vuoden tapaan korostunut kritiikki valvontamenetelmiä ja niiden osatekijöitä kohtaan. Tiedot nykyisestä valvontamallista ja sen taustasta on koottu tähän yhteen.