Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Maakaasuverkkoyhtiöiden liittämis- ja siirtopalveluehtojen vahvistamispyynnöt Energiavirastolle 15.11.2019 mennessä

Energiavirasto pyrkii vahvistamaan liittämis- ja siirtopalveluehdot massapäätöksellä kaikille verkonhaltijoille, jotka ottavat yleiset ehdot käyttöönsä 1.1.2020.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Verkonhaltijakohtaiset tehokkuusluvut valvontajaksolle 2020 - 2023 valmistuivat

Energiavirasto on arvioinut valvontajaksolla 2020 – 2023 sovellettavan tehokkuusrintaman sekä verkonhaltijakohtaiset tehokkuusluvut.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Energiavirasto käynnisti Älyverkkoforumin

Energiavirasto on käynnistänyt Älyverkkoforumin tukemaan puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Älyverkkoforumin keskeinen tehtävä on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Forumissa käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita ministeriölle lainsäädännön kehittämiseksi.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Datahubin käyttöönottopäivä siirtyy vuoteen 2022

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022. Alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021. Käyttöönoton siirto on tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin nykyistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa.