Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Uusi lainsäädäntö rajoittaa jakeluverkkoyhtiöiden muuta liiketoimintaa - Energiavirasto myönsi ensimmäiset poikkeusluvat

Kesäkuussa 2023 voimaantulleet sähkömarkkinalain uudistukset rajoittavat jakeluverkonhaltijoiden oikeutta harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sähkönjakelua. Muun liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää Energiaviraston myöntämää poikkeuslupaa.  Energiavirasto on antanut ensimmäiset päätökset poikkeuslupahakemuksiin 9.7.2024.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Arvio kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen sekä uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen julkaistu

Energiavirasto on julkaissut EU:n jakeluinfra-asetuksen edellyttämän arvioinnin kaksisuuntaisen latauksen mahdollisesta vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen ja uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n voimalaitosten ja sähkövarastojen järjestelmäteknisistä vaatimuksista. Lausuntoaika päättyy 16.8.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Datahubin Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista. Lausuntoaika päättyy 16.8.