Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Tietoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta ja sähköverkko-omaisuuden arvon määrittämisestä verkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonnassa. Keskustelussa on esiintynyt virheellisiä käsityksiä. Energiavirasto haluaa oikaista asiassa käytyä keskustelua, ja kertoa taustaa siitä miten nykyiseen malliin on päädytty.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot
Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi 29.5.2020 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot
Kuuleminen kaasun siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä

Energiavirasto järjestää komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti kuulemisen.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti

Poikkeusoloista huolimatta sähkö- ja maakaasumarkkinat sekä verkot toimivat normaalisti.