Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kutsu tehokkuusmittausselvityksen esittelytilaisuuteen 4.10.2022

Energiavirasto on julkaissut ECKTA Oy:llä teettämänsä selvityksen sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien tehostamiskannustimen kehittämisestä kuudennella ja seitsemännellä valvontajaksolla (vuosina 2024–2027 ja 2028–2031). Tervetuloa tehokkuusmittausselvityksen esittelytilaisuuteen 4.10. klo 10-12!

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 15.8.2022 asti.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi vuonna 2021 - sähköverkon toimitusvarmuus hyvällä tasolla

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit ovat nostaneet kuluttajien verkkomaksuja vuodesta 2016 alkaen, yleinen siirtohintojen kehitys kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2021. Energiaviraston arvion mukaan verkkomaksut voivat lähivuosina laskea erityisesti kaupungeissa, mutta osassa maaseudun alueita hinnat saattavat vielä hieman nousta. 

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto kehittää valvontamenetelmiä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Akateemisen työryhmän loppuraportti esittelee kehittämismahdollisuuksia sähköverkkotoiminnan valvonnan laskentamenetelmiin. Energiavirasto korjaa joitain raportin myötä julkisuuteen esitettyjä näkemyksiä menetelmien lainmukaisuudesta ja laskentaperusteista.