Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähköverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaa koskevasta uutisoinnista

Viime aikoina on jälleen uutisoitu Energiaviraston sähkön jakeluverkkotoimintaa koskevista valvontamenetelmistä. Uutisoinnissa on viime vuoden tapaan korostunut kritiikki valvontamenetelmiä ja niiden osatekijöitä kohtaan. Tiedot nykyisestä valvontamallista ja sen taustasta on koottu tähän yhteen.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Markkinaoikeus hylkäsi Haminan Energian valituksen sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta koskevasta valvontapäätöksestä

Markkinaoikeus katsoi, ettei Energiavirasto menetellyt lainvastaisesti arvioidessaan yhtiön esittämiä kaivuolosuhdemuutosvaatimuksia ja pyytäessään asiaa koskevia selvityksiä. Oikeuskäsittely koski yhtiölle annettua kolmannen valvontajakson valvontapäätöstä ja tasoitusjaksojen pidentämisvaatimuksen hylkäämistä.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Lakiesitys ehdottaa useita muutoksia sähköverkkoyhtiöiden sääntelyyn

Valtioneuvosto on antanut 28.1.2021 eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Lakimuutos toisi Energiavirastolle uusia työkaluja sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvontaan.