Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot
Datahubin käyttöönottosuunnitelmat on toimitettava Energiavirastoon 30.4.2019 mennessä

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli Datahub on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 keväällä. Datahub tulee palvelemaan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita, kun sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetään Datahubiin. Datahubin toiminnasta vastaa Fingrid Datahub Oy.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Päätös Gasum Oy:n tilinpäätöksen eriyttämisestä ja ristiinsubventiosta julkaistu

Energiavirasto käynnisti syksyllä 2018 oma-aloitteisen tutkinnan Gasum Oy:n soveltamista eriyttämisperiaatteista. Gasum Oy oli tehnyt vuoden 2017 tilinpäätöksessä muutoksia tase-eriin vuoden 2016 vertailuvuoden osalta ja näiden muutosten vaikutukset heijastuivat myös vuodelle 2017. Tehdyillä muutoksilla oli vaikutusta konsernisaataviin, lainoihin rahoituslaitoksilta, omaan pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2018 julkaistu

Energiaviraston julkaisemassa raportissa tarkastellaan sähköverkkoliiketoiminnan taloudellista kehitystä, toimitusvarmuutta sekä valvonnan vaikutuksia näihin tekijöihin erityisesti kolmannella valvontajaksolla (2012 -2015) ja neljännen valvontajakson alussa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Raportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämisestä julkaistu

Energiavirasto on tilannut Tampereen yliopiston Sähkötekniikan yksiköltä tutkimusprojektin sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjämäärittelyjen päivittämiseksi. Tyyppikäyttäjämäärittelyitä hyödynnetään monissa eri tarkoituksissa.