Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen sähkön jakelumaksujen hinnoittelun harmonisoidusta rakenteesta

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston luonnosta harmonisoidusta jakelumaksujen hinnoittelun rakenteesta. Kuuleminen on avoinna 24.6.2021 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Seuraamusmaksun käsittely etenee markkinaoikeudessa Gasumin eriyttämisvelvoitteiden rikkomusasiassa

Energiavirasto esitti heinäkuussa 2020 markkinaoikeudelle 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä Gasum Oy:lle eriyttämisvelvoitteiden rikkomisesta yhtiön jakautumisen yhteydessä. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää Energiaviraston esityksestä markkinaoikeus, mahdollinen seuraamusmaksu maksettaisiin Suomen valtiolle. Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Raportti sähköverkkoliiketoiminnan kehityksestä 2020 tarkastelee valvonnan vaikuttavuutta

Raportti sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan kehityksestä, toimitusvarmuudesta ja valvonnan vaikuttavuudesta tarkastelee valvontatyön vaikutuksia asiakkaille ja verkkoyhtiöille.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.