Tapahtuma Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote
Tutustu Verkkovalvonnan ajankohtaispäivän 9.5.2023 esityksiin

Energiaviraston Verkkovalvonnan ajankohtaispäivä kokosi tiistaina 9.5.2023 yli 100 alan asiantuntijaa Vantaalle ajankohtaisten teemojen äärelle. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa Energiaviraston verkkovalvontamenetelmien suuntaviivoista. Tilaisuuden esitykset löytyvät tältä sivulta.

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö ja maakaasumarkkinat Sähkö ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote 2023
Energiaviraston vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Energiavirasto on koonnut vuoden 2022 keskeiset vastuullisuustoimet verkkojulkaisuksi. Viraston toiminta vaikuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kautta.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Verkkovalvontamenetelmissä toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus keskeisinä tekijöinä seuraavalla menetelmäjaksolla

Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031. Energiavirasto julkaisee muutosehdotukset suuntaviivoina julkisesti kuultavaksi.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Markkinaoikeus pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta Energiaviraston valvontamenetelmiä koskevista valituksista

Ennakkoratkaisupyyntö koskee markkinaoikeudelle tulleita valituksia Energiaviraston päätöksestä muuttaa jo annettuja verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevien valvontamenetelmien vahvistuspäätöksiä kesken valvontakauden. Päätösten muuttamisen perusteena on sähkömarkkinalain muutos. Ennakkoratkaisulla pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta tulkintaa muun muassa siitä, miten kansallinen lainsäädäntömuutos vaikuttaa kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomaan asemaan. Energiavirasto katsoo, että kansallinen lainsäätäjä on jo lakia säätäessään harkinnut lakimuutosten täyttävän sähkömarkkinadirektiivin vaatimukset kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta.