Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto katsoo Gasum Oy:n menetelleen maakaasumarkkinalain eriyttämissäännösten vastaisesti

Energiavirasto on 16.7.2020 esittänyt markkinaoikeudelle, että se määrää Gasum Oy:lle seuraamusmaksun maakaasumarkkinalain toimintojen eriyttämistä koskevien säännösten noudattamatta jättämisestä.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Jakeluverkonhaltijoiden sähköverkkoliiketoiminnan yhteenveto tilikaudelta 2019 on julkaistu

Vuonna 2019 jakeluverkkotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousi edellisvuodesta 4,0 prosenttia noin 2,09 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,4 prosenttia. Jakeluverkkoon investoitiin vuoden aikana yhteensä 679,2 miljoonaa euroa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu

Energiavirasto on vahvistanut 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisille jakeluverkonhaltijoille.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Hamina LNG Oy:n Haminan lng-terminaalin palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevista menetelmistä

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Hamina LNG Oy:n lng-terminaalin palvelujen ehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevista menetelmistä ennen niiden käyttöönottoa. Kuuleminen on avoinna 6.8.2020 saakka.