Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Energiavirasto vahvisti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon muun verkonhaltijan palveluehdot

Energiavirasto on vahvistanut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin päivitetyt Muun verkonhaltijan palveluehdot. Ehtojen päivityksellä mahdollistetaan rajapistemittaustietojen tiedonvaihtoa datahubista. 

Tiedote Energiatehokkuus Päästökauppa Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Uusiutuva Energia Tiedote
Energiaviraston vastuullisuusraportti: näin edistämme kestävän kehityksen tavoitteita

Energiavirasto on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Kerromme kolmen meille keskeisimmän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi tehtävästä työstä.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista muille verkonhaltijoille

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehtojen vahvistamisesta. Kuuleminen on avoinna 19.4.2022 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähkö- ja maakaasuverkon häiriötilanteisiin valmistaudutaan varautumissuunnittelulla

Sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöt ylläpitävät varautumissuunnitelmia, joiden avulla yhtiöt varautuvat verkkoon kohdistuviin häiriötilanteisiin, häiriöiden edellyttämiin säännöstelytoimiin sekä valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Sähköverkkoyhtiöiden on päivitettävä varautumissuunnitelmat kesäkuun loppuun 2022 mennessä.