Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten
Energimyndigheten inledde ett forum för smarta nät

Energimyndigheten har inlett ett forum för smarta nät. Forumet ska stöda genomförandet av bestämmelserna i paketet om ren energi, de förslag som har lagts fram av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät och visionen för smarta nät. En av forumets viktigaste uppgifter är att främja förbrukningsflexibilitet på marknaden och konsumenternas valmöjligheter. Utifrån de diskussioner som har förts på forumet lägger Energimyndigheten efter behov fram initiativ för ministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten
Datahubb skjuts upp till 2022

Ibruktagandet av elhandelns centraliserade system för informationsutbyte, datahubben, skjuts upp till början av år 2022. Målet var ursprungligen att ta i bruk datahubben i april 2021. Det blev nödvändigt att skjuta upp ibruktagandet då det framkom att en del detaljhandlare och innehavare av distributionsnät inte kunde hålla datahubbens nuvarande tidtabell. Då datahubben tas i bruk, måste alla marknadsaktörer göra det samtidigt.

Nyhet El- och naturgasnäten
Distributionsnätsinnehavarens besvär över elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät avslogs

Förvaltningsdomstolen bibehöll besluten som Energimyndigheten hade lagt ut med anledning av ansökan om elnätstillstånd för ett slutet distributionsnät.