Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
HFD:s beslut: Korssubvention strider mot särredovisningsbestämmelserna även i företagsarrangemang

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut av den 28 mars 2024 upphäver i enlighet med Energimyndighetens yrkande marknadsdomstolens beslut om åtskillnad av Gasum Oy:s affärsverksamheter och förbudet mot korssubventionering. Det beslut Energimyndigheten fattat sätts i kraft och den påföljdsavgift som myndigheten kräver återförsänds till marknadsdomstolen för ny behandling. 

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2024
Billigare el för hushållen 2023 - priset på nya elavtal sjönk

Lägre priser på partimarknaden för el avspeglades också på elpriserna för konsumenterna 2023. Medelpriset på el sjönk med i genomsnitt 34 procent för hushåll och 28 procent för kunder med eluppvärmning. I genomsnitt minskade beloppet på konsumenternas elräkningar med nästan en femtedel. Elpriset för finländarna ligger under EU-genomsnittet.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2024
Fingrid försummade varken anslutnings- och överföringsskyldigheten eller skyldigheten att utveckla elnätet vid anslutning av OL3 till nätet

Energimyndigheten anser att stamnätsbolaget Fingrid Abp inte har försummat sina skyldigheter avseende anslutning, överföring och utveckling i samband med anslutning av -kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 till elnätet. 

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
I nätbolagens nya metoder för övervakning av prissättningen betonas kostnadsmotsvarigheten

Energimyndigheten har genom sina beslut av den 29 december 2023 fastställt de tillsynsmetoder som ska tillämpas 2024–2031 och som gäller skäligheten i el- och naturgasnätsbolagens prissättning. I de nya tillsynsmetoderna betonas kostnadsmotsvarighet, jämlik behandling av nätbolagen med tanke på finansieringen av investeringar samt förverkligandet av målen och andan i den nuvarande lagstiftningen.