Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Uppgången i elöverföringspriser stannade av 2021 - elnätets leveranssäkerhet ligger på en bra nivå

Investeringarna som gjorts för att förbättra elnätets leveranssäkerhet har höjt konsumenternas nätavgifter från och med 2016. Den allmänna utvecklingen av överföringspriser vände dock nedåt 2021. Energimyndigheten uppskattar att nätavgifterna kan komma att sjunka de närmaste åren speciellt i städerna, men i en del landsbygdsområden kan de fortsätta stiga något.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Med beredskapsplanering förbereder man sig för störningar i el- och naturgasnätet

El- och naturgasnätsbolagen upprätthåller beredskapsplaner med hjälp av vilka bolagen förbereder sig för störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningarna förutsätter samt undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Elnätsbolagen ska uppdatera beredskapsplanerna före utgången av juni 2022.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Priset på hushållens el steg med en fjärdedel 2021 - den kraftigaste förändringen i räkningen för dem som värmer med el 

Det totala priset som hushållen betalade för el steg med 25,1 procent 2021, räkningen för dem som värmer med el ökade med 35,3 procent. Priset på elenergin steg kraftigt, men överföringspriserna sjönk något i fjol.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten ändrade tillsynsmetoden för prissättningen av elnätsverksamheten för åren 2022 och 2023

Energimyndigheten har ändrat tillsynsmetoden för prissättningen av elnätsverksamheten. Ändringarna träder i kraft från början av år 2022 och gäller åren 2022 och 2023.