Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Genom tillsyn eftersträvas en balans mellan en rimlig prissättning och en förbättring av leveranssäkerheten

Energimyndighetens utredning om tillsynen av prissättningen och leveranssäkerheten i eldistributionsnätsverksamheten har färdigställts. Utredningen har utarbetats på begäran av arbets- och näringsministeriet som bakgrund till lagberedningsprojektet om ändring av elmarknadslagen.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
HFD bekräftade Energimyndighetens linje gällande huruvida den som har gjort en begäran om utredning är part och har besvärsrätt

Syftet med en begäran om utredning som har riktats till Energimyndigheten är att avslöja eventuella förseelser i energibolagens verksamhet. De rättsliga verkningarna av myndighetens beslut gäller bolaget som övervakas och inte den som har gjort begäran om utredning. HFD:s beslut den 16 oktober 2020 bekräftar att den som har gjort en begäran om utredning inte har partsställning eller rätt att söka ändring i dessa fall.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Påminnelse till nätinnehavare om att inlämna prissättningsprinciper för anslutningar till Energimyndigheten

Uppdaterade prissättningsprinciper måste skickas till Energimyndigheten senast 1.11.2020.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Förbättrad leveranssäkerhet genom ändring av tillsynsmetoderna för överföringsprissättning

Överföringsprissättningen av el har väckt omfattande diskussion efter Yles nyhet om ämnet 12.10.2020. Energimyndigheten svarar på de argument som framfördes i korthet och hänvisar till det bifogade meddelandet om tillsyn som publicerades i maj.