Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Prissättningsmetoderna för anslutningar har publicerats

Energimyndigheten har fastställt 25.6.2020 nya metoder för prissättning för nätinnehavarens anslutningstjänst för distributionsnätsinnehavare innehavare av högspänningsdistributionsnät. 

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
El- och naturgasmarknaden samt näten fungerar som normalt

Trots undantagsförhållandet fungerar el- och naturgasmarknaden samt näten som normalt.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Anslutning av småskalig produktion ska ingå i nätbolagens bastjänster

I sitt beslut av 13.2.2020 ansåg Energimyndigheten att den avgift för kontroll av produktion som ESE-Verkko Oy debiterat en kund i samband med kopplingen av ett solelsystem strider mot elmarknadslagstiftningen.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Begäran om utlåtande för prissättningsmetoder för anslutning

Energimyndigheten ber om Ert utlåtande om utkastet för prissättningsmetoder för anslutning.