Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Sammandrag av distributionsnätsinnehavarnas elnätsaffärsverksamhet för räkenskapsperioden 2019 har publicerats

Den sammanlagda omsättningen för distributionsnätsverksamheten år 2019 var cirka 2,09 miljarder euro, vilket är en ökning på 4,0 procent från året innan. Vinsten ökade med 3,4 procent jämfört med 2018. Investeringarna i distributionsnätet uppgick till sammanlagt 679,2 miljoner euro under året.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Prissättningsmetoderna för anslutningar har publicerats

Energimyndigheten har fastställt 25.6.2020 nya metoder för prissättning för nätinnehavarens anslutningstjänst för distributionsnätsinnehavare innehavare av högspänningsdistributionsnät. 

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
El- och naturgasmarknaden samt näten fungerar som normalt

Trots undantagsförhållandet fungerar el- och naturgasmarknaden samt näten som normalt.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Anslutning av småskalig produktion ska ingå i nätbolagens bastjänster

I sitt beslut av 13.2.2020 ansåg Energimyndigheten att den avgift för kontroll av produktion som ESE-Verkko Oy debiterat en kund i samband med kopplingen av ett solelsystem strider mot elmarknadslagstiftningen.