Karta över ansvarsområden för elnätsinnehavare

Kartan nedan visar de geografiska ansvarsområdena för distributionsnätsinnehavare och innehavare av slutna distributionsnät, till vilka nätinnehavarens rättigheter, skyldigheter och ansvar hänförs. Energimyndigheten bestämmer i elnätstillståndet ett geografiskt ansvarsområde för distributionsnätsinnehavaren gällande distributionsnätet. Distributionsnätsinnehavarnas ansvarsområden ska tillsammans täcka hela Finland, med undantag av landskapet Åland, och får inte överlappa varandra. Energimyndigheten övervakar också att ändringarna i ansvarsområdena uppfyller de ovan nämnda kraven. Kartan över ansvarsområden anger den senaste informationen om ansvarsområden som fastställts av Energimyndigheten.

Klicka på kartan för att se namnet på distributionsnätsinnehavaren för ansvarsområdet och namnet på ansvarsområdet. Med hjälp av kartans ortssökning kan du söka efter önskad ort med hjälp av adress, ortnamn eller fastighetsbeteckning. Du kan också centrera kartan efter koordinater och ta reda på koordinaterna för en önskad punkt med hjälp av koordinatverktyget. Från listan över ansvarsområden i objektuppgifterna kan du bläddra bland distributionsnätsinnehavarnas ansvarsområden och klicka på dem för att framhäva ansvarsområdena på kartan. Från kartlagren kan du också välja att visa fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar i bakgrunden. Du kan också använda kartverktygen för att gå till föregående eller nästa vy samt för att mäta avstånd och arealer på kartan.

Du kan också öppna kartan i helskärm i ett nytt fönster.