Infrastrukturstöd för trafik

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Europeiska unionens flagga och bredvid texten på finska: Finansierad av Europeiska unionen - NextGenerationEU

Pågående anbudsförfaranden

Energimyndighetens meddelandet 12.6.2023: Tukea yli 500:lle sähköautojen suuritehoiselle latauspisteelle ja kahdelle vedyn tankkausasemalle

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Suuritehoiset latauspisteet (28.6.2023)

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Uusiutuvan vedyn tankkauspisteet (13.6.2023)

 

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud
i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik
och användning av förnybart väte i trafiken (pdf)


Allmänna anvisningar för de som deltar i anbudsförfarandet av infrastrukturstöd:

Del A: anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet (pdf) (En uppdaterad anvisning har publicerats den 24.2.2023)

Bilaga 2: Checklista för principen om att inte orsaka betydande skada

Del B1 i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet: snabbladdningspunkter för fordon (pdf) En uppdaterad anvisning har publicerats  den 24.2.2023.

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarande B5: tankstationer för förnybart väte (pdf) En uppdaterad anvisning har publicerats den 24.2.2023.

Avslutande anbudsförfaranden