Stöd för trafik infra

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019. 

Kutsu infotilaisuuteen 13.6.2019 sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailusta

Energiavirasto järjestää infotilaisuuden koskien latausasemien ja kaasutankkausasemien infrastruktuurituen tarjouskilpailua. Tilaisuudessa käsitellään erityisesti tarjouskilpailun osallistumisen edellytyksiä ja tarjousten pisteytystä. 

Infotilaisuus järjestetään torstaina 13.6.2019 kello 12.00-14.00 Energiaviraston tiloissa osoitteessa Lintulahdenkuja 4, Helsinki.

Ohjelma:

12:00 Tuen konteksti, tilannekatsaus Suomen osalta, Tuomo Hulkkonen

12:20 Infrastruktuurituen tavoite ja edellisen kierrosten tulosten esittely, Roland Magnusson

12:40 Osallistumisen yleiset edellytykset, Vilma Jeskanen

13:00 Osallistumisen tekniset edellytykset, Tuomo Hulkkonen

13:20 Tarjousten pisteytys, Roland Magnusson

13:40 Mitä tukipäätöksen jälkeen?, Vilma Jeskanen

 

Ilmoittaudu viimeistään 10.6.2019 sähköpostitse osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi . 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lataus- ja kaasuntankkausasemien toteuttamisesta kiinnostuneille tahoille ja erityisesti tarjouskilpailuun osallistumista harkitseville. Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!

 

Yhteydenotot ja kysymykset:

Ensisijaisesti infratuki@energiavirasto.fi

Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, puh. 029 5050 097

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111

Lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 136

 

 

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

  • gastankningsanläggningar,
  • laddningssystem för lokal kollektivtrafik,
  • laddningssystem med hög prestanda för fordon och
  • normalladdningssystem för fordon.

Det tillgängliga stödet för 2019 utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.

Under våren 2019 uppdaterar Energimyndigheten anvisningarna för deltagandet i anbudsförfarandet. Man kan kommentera de uppdaterade anvisningarna och dessa kommentarer tas i beaktande vid uppgörandet av de slutgiltiga anvisningarna. Om uppdateringen av anvisningarna och om möjligheten att kommentera dessa informeras om senare.