Infrastrukturstöd för trafik

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Energimyndighetens meddelandet 18.3.2022

Anbudsförfarande 2022

Energimyndigheten ordnar de kommande anbudsförfaranden. Om anbudsförfaranden efter sommarledigheterna meddelas skillt.

Stöd för laddningspunkter för snabbladdning finns att sökas 16.5.2022 - 13.6.2022

Stöd för tankstationer för förnybart väte finns att sökas 20.6. - 22.8.2022 klo 12.00. De som är intresserade av stödet bes tas kontakt med Energimyndigheten i god tid före anbudsförfarandet. 

 

Allmänna anvisningar för de som deltar i anbudsförfarandet av infrastrukturstöd:

Del A: anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet (pdf)

Bilaga 2: Checklista för principen om att inte orsaka betydande skada

 

Del B1 i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet: snabbladdnings-punkter för fordon (pdf)

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarande B5: tankstationer för förnybart väte (pdf)

Anbudsförfarande 2018 - 2021