Stöd för trafik infra

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019. 

 

Energiavirasto järjesti infotilaisuuden koskien latausasemien ja kaasutankkausasemien infrastruktuurituen tarjouskilpailua 13.6.2019 Helsingissä. Linkki tilaisuuden materiaalin tässä:

Infotilaisuus 13.6.2019 - Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituki

 

Verksamhetsutövare uppmanas att bekanta sig med utkastet till anvisningar. Kommentarerna till utkastet ska skickas per e-post till adressen [email protected] senast på måndagen den 17.6.2019 kl. 8:00.
 

Utkast till anvisningar

 

Det primära sättet att ta kontakt i frågor som gäller stödprogrammet är e-post. Vänligen skicka frågorna till e-postadressen [email protected], därifrån de dirigeras till rätt person. 

teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tfn 029 5050 097 

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tfn 029 5050 111 

jurist Vilma Jeskanen, tfn 029 5050 136 

 

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

  • gastankningsanläggningar,
  • laddningssystem för lokal kollektivtrafik,
  • laddningssystem med hög prestanda för fordon och
  • normalladdningssystem för fordon.

Det tillgängliga stödet för 2019 utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.