Infrastrukturstöd för trafik

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Europeiska unionens flagga och bredvid texten på finska: Finansierad av Europeiska unionen - NextGenerationEU

Pågående anbudsförfaranden

Energimyndighetens meddelandet 12.6.2023: Tukea yli 500:lle sähköautojen suuritehoiselle latauspisteelle ja kahdelle vedyn tankkausasemalle

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Suuritehoiset latauspisteet (28.6.2023)

Yhteenveto maaliskuun 2023 tukihuutokaupan hyväksyvistä päätöksistä - Uusiutuvan vedyn tankkauspisteet (13.6.2023)

Avslutande anbudsförfaranden