Infrastöd för trafiken

Enligt 7 § i statsrådets förordning (498/2018) om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för trafiken

 

Anbudsförfarande 2021

E-tjänsten för anbud av infrastrukturstöd (TAKILA) 

Meddelandet 6.5.2021: Ennätysmäärä tarjouksia tieliikenteen infrastruktuuritukea koskevassa huutokaupassa

Anbudsförfarande 2020

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet av infrastrukturstöd för främjande av eltrafiken och användningen av biogas i trafiken. Energimyndigheten ordnade11.2.2021 en webinar om resultaten i anbudsförfarandet.

Länk till presentationmaterialet (pdf)

Godkännande beslut i grupp 3 på kartan

 

Besluten gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda har publicerats (meddelandet 5.2.2021) 

Besluten gällande lokal kollektivtrafik och gastankningspunkter har publicerats (meddelandet 21.1.2021)

Anbudsförfarandet 2019

Energimyndigheten ordnade det andra anbudsförfarande för infrastrukturstöd för trafik mellan tiden 1.9.-30.9.2019. Totalt lämnades 76 anbud, varav 42 godkändes. Anbudsmängden övergick det gruppspecifika anslaget i alla grupper utom grupp 4, vilket berör fordon normalladdningsstationer.

Tillkännagivande om 2019 resultaten i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafike (pdf) 

Anbudsförfarandet 2018

Tillkännagivande om resultaten i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken (25.1.2019)

Kontakt

Vid frågor vänligen ta kontakt per e-post på adressen [email protected] 

De sakkunnigas kontaktuppgifter finns på personsökning med sökordet Infratuki