Stöd för trafik infra

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019. Ett informationstillfälle om den kommande omgången för anbudsförfarande ordnas i Helsingfors den 13.6.2019. Om informationstillfällets program och om möjligheter att delta informeras om senare.

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

  • gastankningsanläggningar,
  • laddningssystem för lokal kollektivtrafik,
  • laddningssystem med hög prestanda för fordon och
  • normalladdningssystem för fordon.

Det tillgängliga stödet för 2019 utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.

Under våren 2019 uppdaterar Energimyndigheten anvisningarna för deltagandet i anbudsförfarandet. Man kan kommentera de uppdaterade anvisningarna och dessa kommentarer tas i beaktande vid uppgörandet av de slutgiltiga anvisningarna. Om uppdateringen av anvisningarna och om möjligheten att kommentera dessa informeras om senare.

Det föregående anbudsförfarandet ordnades i oktober 2018. Man kan bekanta sig med resultaten för det föregående anbudsförfarandet genom den bifogade länken.