Stöd för trafik infra

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

gastankningsanläggningar,

laddningssystem för lokal kollektivtrafik,

laddningssystem med hög prestanda för fordon och

normalladdningssystem för fordon

 

Det tillgängliga stödet för detta år utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.