Infrastöd för trafiken år 2020

Stödobjekt år 2020 är investeringar gällande laddningsinfrastruktur av elfordon och gastankningsinfrastruktur. Stöd beviljas baserat på ett anbudsförfarande. Energimyndigheten ordnar nästa anbudsförfarande i oktober 2020. 

Energimyndigheten har uppdaterat anvisningarna för deltagarna i anbudsförfarandet samt lagt till en lista på Energimyndighetens hemsida gällande kommuner var det enligt Energimyndighetens vetskap finns en eller flera snabbladdningspunkter. 

Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa (meddelandet 6.11.2020)