Stöd för trafik infra

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019. 

 

Mediatiedote 7.10.2019: Runsaasti tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

 

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken (pdf)

 

Fullmaktsblankett

 

Energimyndigheten har uppdaterat anvisningarna som gäller deltagandet i anbudsutsättningen. Uppdateringen gäller punkt 5.5. i anvisningarna.

Infrastrukturstöd - Anvisningar för deltagare (pdf)

 

I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:

gastankningsanläggningar,

laddningssystem för lokal kollektivtrafik,

laddningssystem med hög prestanda för fordon och

normalladdningssystem för fordon

 

Det tillgängliga stödet för detta år utgör sammanlagt 3 miljoner euro. Stödet beviljas som en del av projektets investeringskostnader.

De erhållna anbuden poängsätts och ett jämförelsetal beräknas för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin kategori får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet.