Hoppa till innehåll

Besluten gällande lokal kollektivtrafik och gastankningspunkter har publicerats

Utgivningsdatum 21.1.2021 15.37 | Publicerad på svenska 21.1.2021 kl. 16.03
Pressmeddelande

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. I anbudsförfarandet gav stödsökande anbud för stödsummor med vilka de är beredda att förverkliga en biogas tankningspunkt, laddningspunkt för lokal kollektivtrafik eller fordonsladdningspunkt med hög prestanda. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande biogas tankningspunkterna och laddningspunkterna för lokal kollektivtrafik.

Energimyndigheten har fortfarande anbuden i gruppen för fordonsladdningspunkt med hög prestanda under handläggning. Besluten i denna grupp kommer att ges under februari månad.

Meddelandet 21.1.2021 (pdf)

Länken till beslut: https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki#paatokset

Energimyndigheten kommer i februari att ordna ett informationstillfälle angående resultaten när alla anbud har avgjorts. Frågor angående informationstillfället kan skickas till adressen [email protected].

MER INFORMATION

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki


Konkurrensansvarig Roland Magnusson, [email protected], tel. 029 5050 111
Sakkunnig Tuomo Hulkkonen, [email protected], tel. 029 5050 097
Ledande sakkunnig Maiju Seppälä, [email protected], tel. 029 5050 048
Direktör Pekka Ripatti, [email protected], tel. 029 5050 075

Förnybar energi Nyhet