Försäljning och fakturering

Var får jag hjälp om problem uppstår?

 

Du kan kontakta konsumentrådgivningen när det är fråga om

 • tvister relaterade till fakturor och avstängning av elen
 • rätten att ändra avtal eller priser 
 • tvister om skadestånd eller avtalsvite
 • uppsägning av avtal eller återkallande av abonnemang
 • krav på säkerheter
 • meningsskiljaktigheter om avtalets innehåll och tolkningen av det
 • oklarheter relaterade till ingående av avtal till exempel vid telefonförsäljning
 • tvister om fakturor eller inkasso och avstängning av elen
 • andra enskilda tvister mellan kunder och företag.

Konsumentrådgivningen ger råd om kundens rättigheter i enskilda tvister och ger medlingshjälp för att avgöra ärendet med företaget. Konsumentrådgivningen hänvisar kunden vid behov till konsumenttvistenämnden, som ger en rekommendation för avgörandet av tvisten.

Konsumentrådgivning


Du kan kontakta konsumentombudsmannen när det är fråga om

 • avtalsvillkorens lagenlighet och skälighet
 • inkassoåtgärdernas lagenlighet
 • vilseledande eller grundlös marknadsföring av elprodukter
 • förfarande ni kundrelationer
 • brott mot övriga bestämmelser om konsumentskydd enligt elmarknadslagen eller konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmann


Du kan kontakta Energimyndigheten när det är fråga om

 • faktureringssätt, debiterade avgifter och faktureringsintervall
 • brister i minimiuppgifter i elräkningar
 • erbjudna betalningssätt
 • givande av minimiuppgifter om avtal före ingående av avtal
 • skickande av meddelanden om prisändringar
 • skickande av betalningspåminnelser och avstängningsvarningar innan elen avstängs
 • brott mot andra skyldigheter enligt elmarknadslagen

Energimyndighetens kontaktuppgifter: [email protected]


Du kan kontakta FPA om

 • ditt hushåll inte har råd att betala elräkningen. Meddela även elsäljaren och nätbolaget om situationen.

FPA


I sin verksamhet ska elbolagen iaktta bland annat elmarknadslagen och konsumentskyddslagen.

Energimyndigheten övervakar att elbolagen fullgör sina skyldigheter enligt elmarknadslagen, såsom skyldigheten att informera om prisändringar. Konsumentombudsmannen främjar kundernas rättigheter genom att övervaka att elbolagen iakttar konsumentskyddslagen och för sin del elmarknadslagen. Ingendera myndigheten avgör dock enskilda avtalstvister mellan parter eller ger rådgivning i sådana fall.

I enskilda avtalstvister mellan kunder och företag kan man kontakta konsumentrådgivningen.

Europeiska kommissionens portal Your Europe


Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?

Ge respons!