EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024
Energimyndigheten skaffar inte effektreservkapacitet för perioden 1.11.2024–31.10.2025

Enligt Energimyndighetens beslut finns det inget behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 2024–2025. Enligt utredningen som ligger till grund för beslutet kommer den av statsrådet fastställda målnivån för leveranssäkerheten för el inte att överskridas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024
Vattenfall AB och Vattenfall Oy bröt mot förbudet mot marknadsmanipulation

Energimyndigheten anser att Vattenfall AB och Vattenfall Oy har brutit mot REMIT-förordningens förbud mot marknadsmanipulation. Energimyndigheten föreslår ingen påföljdsavgift för företagen. Energimyndigheten undersökte de felaktiga köp- och säljanbud som bolagen hade på dygnsmarknaden för el 2022.