EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2023 är publicerad

Energimyndigheten publicerade en nationell rapport om verksamheten på och tillsynen över el- och naturgasmarknaden i Finland 2023. I rapporten hittar du nyckeltal för den inhemska energimarknaden och en sammanfattning av effekterna av Energimyndighetens verksamhet.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024
Solelens produktionskapacitet steg till 1 000 megawatt

I slutet av 2023 fanns det cirka 1 000 megawatt solelskapacitet installerad i Finland, varav största delen utgjordes av småskalig produktion. Under året ökade den totala kapaciteten med över 300 megawatt.