EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Förnybar energi Pressmeddelande
Kapaciteten för solel ökade med över 100 megawatt i Finland 2021

Den småskaliga produktionen av solel har ökat kraftigt under de senaste åren. Kapaciteten har nästan fördubblats på två år. I slutet av 2021 var sammanlagt cirka 395 megawatt produktionskapacitet för solel ansluten till elnätet - enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten med över 100 megawatt på ett år.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Leveranssäkerheten för el tryggas med en effektreserv på 600 megawatt - anbudsförfarande pågår

Den effektreserv som behövs i Finland för den period på ett år som inleds i november 2022 är 600 megawatt. Energimyndigheten anser i sitt färska beslut att det inte är möjligt att godkänna kapacitet för effektreserven som kommer utanför Fastlandsfinland. Anbudsförfarandet för effektreserven inleds idag.