EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
ACER inför REMIT-avgifter år 2021

Under 2021 börjar ACER ta ut REMIT-avgifter, avgiften gäller registrerade rapporteringsmekanismer (RRM-aktörer). Med de årliga avgifterna täcks ACER:s kostnader för verksamhet på grundval av artikel 8 i REMIT-förordningen.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Anvisning om angivande av mängden naturgas som överförts på fakturor för 2021

Energimyndigheten publicerade i slutet av 2019 en anvisning om specifikationen av fakturor för naturgas som överförs 1.1–31.12.2020. Avsikten var att anvisningen skulle vara tillfällig. Enligt en nyhet som Skatteförvaltningen publicerade den 25.11.2020 stannar skattenivåerna vid det lägre värmevärdet också 2021, och därför fortsätter Energimyndigheten anvisningens giltighet tills vidare.