Auktion av utsläppsrätter

Under den fjärde handelsperioden 2021–2030 utfärdas utsläppsrätter huvudsakligen genom auktionering. En viss mängd utsläppsrätter fördelas även gratis, men mot slutet av perioden minskar andelen gratis utsläppsrätter och andelen som auktioneras ut ökar.

Energimyndigheten är Finlands auktionsförrättare. Det innebär att myndigheten svarar för Finlands andel av utauktionering på EU:s gemensamma plattformar. Det praktiska utförandet av auktioner sköts av European Energy Exchange (EEX) i Tyskland. Energimyndigheten tar emot intäkter från auktionerna och redovisar dem för staten.

Genomförda auktioner

Uppgifter om Finlands genomförda auktioner och intäkterna från dessa finns i Excel-format nedan.

Auktionering av utsläppsrätter 2021-2030 (excel)

Auktionering av utsläppsrätter 2013–2020 (excel)

Auktionering av utsläppsrätter 2012 (excel)

Även börserna publicerar resultat från auktioner som anordnas på sina webbplatser:

European Energy Exchange (EEX)

ICE Futures Europe