Produktionsstöd


Produktionsstöd betalas som ett så kallat inmatningspris som är avsett att stödja produktionen av el från vindkraft, skogsflis, biogas och trädbränsle. Dessutom deltar elproducenterna i elmarknaden, där de säljer den el som de producerar till marknadspris.  Energimyndigheten administrerar systemet med inmatningspris med ett elektroniskt kundsystem för produktionsstöd (SATU).

Systemet med inmatningspris avskaffades för nya vindkraftverk 1 november 2017 och för nya biogas- och trädbränslekraftverk 1 januari 2019. Skogsfliskraftverk kan godkännas för systemet fram till 1 februari 2021, varefter inmatningspris inte längre betalas ut till skogsflis.

Elproducenter som i sin besittning har vindkraftverk inom vindkraftsområdet vid Bottenviken ska betala en vindkraftsavgift (s.k. radarkompensation). Energimyndigheten uppbär vindkraftsavgifterna av elproducenterna.

Anvisningarna och blanketterna för produktionsstöd har samlats på de här sidorna.

 

Uppföljningsanvisning (pdf)

SATU anvisning (pdf)

SATU