Produktionsstöd


Produktionsstöd betalas som ett så kallat inmatningspris som är avsett att stödja produktionen av el från vindkraft, skogsflis, biogas och trädbränsle. Dessutom deltar elproducenterna i elmarknaden, där de säljer den el som de producerar till marknadspris.  Energimyndigheten administrerar systemet med inmatningspris med ett elektroniskt kundsystem för produktionsstöd (SATU).

Systemet med inmatningspris avskaffades för nya vindkraftverk 1 november 2017 och för nya biogas- och trädbränslekraftverk 1 januari 2019. Tariffsystemet stängdes för skogsfliskraftverk den 15.3.2021.

Anvisningarna och blanketterna för produktionsstöd har samlats på de här sidorna.

 

Uppföljningsanvisning (pdf)

SATU anvisning (pdf)

SATU