Stöd för förnybar energi

Meddelande om ställande av byggandesäkerhet för premiesystemet

Energimyndigheten har ordnat ett teknikneutralt anbudsförfarande för förnybar energi. Anbud till premiesystemet kan lämnas av producenter av el med vindkraft, solkraft, biomassa, biogas och vågkraft. Tiden för inlämning av anbud var 15.11.2018-31.12.2018.

Meddelande 27.3.2019: Sju projekt får stöd från anbudsförfarandet för förnybar energi - genomsnittspriset för godkända anbud 2,5 euro/MWh

Meddelande om ställande av byggandesäkerhet för premiesystemet (5.3.2019). Modell för byggandesäkerhet och ja anvisningar for anbudsgivare finns i 'Anvisningar och blanketter.'