Elmätning

Nätbolaget i ditt område ansvarar för att mätning ordnas på de eldriftsställen som är anslutna till nätet. Kunden har inte rätt att skaffa eller äga mätutrustning. Nätbolagets mätskyldighet utsträcker sig dock inte till fastigheternas interna elnät, där eldriftsställena inte har något eget elnätsavtal eller elförsäljningsavtal. Då ansvarar fastighetsinnehavaren för mätningen av elförbrukningen.