Anslutning till elnätet

När du vill ansluta ett eldriftsställe till nätet ska du kontakta elnätsbolaget i ditt område och be om en uppskattning av anslutningskostnaderna och leveranstiden för anslutningen.

Om ditt eldriftsställe uppfyller de tekniska krav som nätbolaget har angett för anslutning till elnätet är bolaget skyldigt att ansluta eldriftsstället till nätet i sitt verksamhetsområde.

Om du vill ansluta småskalig elproduktion, till exempel solpaneler, till din befintliga anslutning ska du kontakta ditt nätbolag för att kontrollera de tekniska kraven och göra eventuella ändringar i mätningen. Vanligtvis krävs ingen separat anslutning till elnätet vid småskalig produktion.

Du har rätt att få en heltäckande och tillräckligt detaljerad uppskattning av anslutningskostnaderna och leveranstidpunkten för anslutningen.

Dessutom ska nätbolaget hålla följande information offentlig:

  • tekniska krav för anslutning
  • försäljningsvillkor, prislistor och fastställningsgrunder för anslutningsavgifterna
  • den skäliga tid inom vilken nätbolaget behandlar begäranden om anslutningsofferter