Ekodesign och energimärkning

Målet med ekodesign är att ställa krav på produkter som använder energi och energirelaterade produkter, så att produkternas energieffektivitet ökar samtidigt som de övriga miljökonsekvenserna av produkterna minskar. Om en produkt inte uppfyller kraven för ekodesign får den inte lanseras på marknaden eller börja användas inom Europeiska unionen.

Energimärkningen ger konsumenterna information om en produkts energiförbrukning och dess andra egenskaper och hjälper på så vis konsumenterna att fatta välavvägda konsumtionsbeslut. De produkter som omfattas av en produktgruppsspecifik förordning om energimärkning ska förses med ett energimärke.

Energimyndigheten bereder de EU-förordningar som anknyter till direktiven om ekodesign och energimärkning med undantag av förordningarna om byggprodukter. Miljöministeriet ansvarar för beredningen av förordningarna om byggprodukter. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ansvarar för marknadsövervakningen i anslutning till förordningarna.


Ekosuunnittelu.info fungerar som officiell informationskanal för författningar gällande kraven på ekodesign och energimärkning och är till hjälp för tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare. På webbplatsen finns information om de förordningar som redan har getts, aktuella nyheter och författningar som är under beredning.

Ekosuunnittelu.info