Energiavirasto.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande

Vi strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Webbplatsen Energiavirasto.fi öppnades i april 2019. Tillgänglighetskraven gäller webbplatsen från och med 23.9.2019.

Tillgänglighetsbedömningen grundar sig på en egen bedömning som utförts med verktyget Site Improve.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven till stor del och den har inga kritiska tillgänglighetsbrister.

Tillgänglighetsbrister finns i följande områden:

  • Det finns brister i användbarheten av vissa länkar särskilt i mobilversionen.
  • PDF-dokument som publicerats på webbplatsen före september 2019 är inte i tillgänglig form, vi försäkrar dessa dokuments tillgänglighet i samband med uppdateringarna.

Webbplatsen finns på statens gemensamma publiceringsplattform (YJA), publiceringssystemet är Liferay-baserat. Valtori ansvarar för att utveckla och upprätthålla plattformen. Webbplatserna som finns på YJA-plattformen har genomgått tillgänglighetsbedömningar under åren 2018 och 2019. Förbättringar angående gemensamma funktionaliteter genomförs koncentrerat, då förbättrar ändringarna tillgängligheten på alla YJA-webbplatser där funktionerna i fråga används.

Webbplatsen Energiavirasto.fi:s innehåll och utseende har planerats i enlighet med tillgänglighetskraven.

Meddela om tillgänglighetsbrister

Ge oss respons om du upptäcker ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Vi svarar inom 14 dygn. Skicka responsen per e-post till: [email protected]

Om du inte är nöjd med svaret eller du inte får ett svar inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000


Redogörelsen har publicerats 22.10.2019