FÖRNYBAR ENERGI

Främjande av förnybar energi är en del av energi- och klimatpolitiken, som syftar till hållbar produktion och användning av energi och därmed även till att stävja klimatförändringen. I Finland ansvarar Energimyndigheten för verkställandet av EU-politiken och den nationella politiken gällande förnybar energi.  

Energimyndigheten administrerar tariffsystemet med inmatningspris för stöd för förnybar energi, ordnar auktioner för stöd för förnybar energi och projekt inom trafikinfrastruktur samt uppbär vindkraftsavgifter. Myndigheten övervakar även att biobränslenas hållbarhet och bränslekvaliteten iakttas samt systemet för ursprungsgarantier för förnybar el och läroanstalterna för montörer av förnybar energi. Myndigheten har dessutom hand om energirådgivningen för konsumenter, kommuner och företag samt utarbetar utvärderingar, rapporter och statistik över konsekvenserna av de politiska åtgärderna gällande förnybar energi.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 2023
Produktionskapaciteten för stora solkraftverk kan vara upp till 190 gånger större år 2030

Den sammanlagda effekten av solkraftverk i industriell skala i Finland kan öka från nuvarande 50 megawatt till över 9 500 megawatt före 2030. Om alla rådande planerade projekt genomförs ökar antalet kraftverk från nuvarande 16 till upp till 120 före utgången av 2030. Uppgifterna framgår av Motivas och Energimyndighetens nya karttjänst Solkraftverk.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Residualmixen för år 2022 har publiserats

Residualmixen redogör för produktionsmixen för den icke-certifierade el som har förbrukats i Finland, den genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp mängden använt kärnbränsle från elproduktionen enligt residualmixen.