Kostnadsnyttoanalys

Energieffektivitetslagen 1429/2014 ålägger verksamhetsutövarna att göra kostnadsnyttoanalyser för att främja kraftvärme och för att utnyttja användbar överskottsvärme från industrianläggningar.

I följande situationer ska en kostnadsnyttoanalys göras för att utvärdera kostnader och fördelar:

  1. när en termisk elproduktionsanläggning planeras eller genomgår en omfattande uppgradering 
  2. när en industrianläggning planeras eller genomgår en omfattande uppgradering 
  3. när ett nytt nät för fjärrvärme och fjärrkyla planeras och en ny energiproduktionsanläggning planeras inom ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla.