Information om oss

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Vi verkställer den finländska och europeiska energi- och klimatpolitiken. Vårt mål är att främja ett kostnadseffektivt genomförande av klimatmålen och effektiv verksamhet på energimarknaden.