ENERGIEFFEKTIVITET

Främjande av energieffektivitet utgör en del av EU:s energi- och klimatpolitik med vilken man strävar efter att minska den energimängd som behövs för att producera tjänster, prestationer och produkter. En förbättrad energieffektivitet minskar koldioxidutsläpp, reducerar energiförbrukning och ger kostnadsinbesparingar.

Energimyndigheten förvaltar och styr energieffektivitetsåtgärder som hör till arbets- och näringsministeriet. De viktigaste är energieffektivitetsavtal, energiredovisningar, regional energirådgivning, ekologisk planering och beredning av ärenden som gäller energieffektivitetsmärkning av specifika produkter. Energimyndigheten har en tillsynsroll över stora företags obligatoriska energiredovisningar och kostnadsnyttoanalyser för samproduktion av energi och utnyttjande av spillvärme. Myndigheten svarar dessutom för bedömningen av de politiska åtgärdernas effekter och om rapporter som ska sändas till Europeiska kommissionen. En betydande del av verkställighetsuppdragen avseende energieffektivitet skaffar Energimyndigheten årligen av Motiva Oy.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
Handelssektorn har en betydande potential för utnyttjande av spillvärme

Enligt en färsk utredning har handelssektorn i Finland nästan en terawattimme outnyttjad spillvärmepotential. Kylenergi från dagligvaruhandelns kylsystem och kylenergi från köpcentrum är de viktigaste spillvärmekällorna.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
De nordiska länderna sparar en hel del energi genom ekodesign och energimärkning – avslöjar verktyget Nordcrawl

En studie som genomfördes inom det nordiska samarbetsprojektet Nordsyn och med verktyget Nordcrawl visade att ekodesign och energimärkning ger stora energibesparingar i de nordiska länderna. Enligt studien förväntas Finland årligen spara 83 TWh primärenergi 2030. Finland hade de största årliga besparingarna i Norden.