ENERGIEFFEKTIVITET

Främjande av energieffektivitet utgör en del av EU:s energi- och klimatpolitik med vilken man strävar efter att minska den energimängd som behövs för att producera tjänster, prestationer och produkter. En förbättrad energieffektivitet minskar koldioxidutsläpp, reducerar energiförbrukning och ger kostnadsinbesparingar.

Energimyndigheten förvaltar och styr energieffektivitetsåtgärder som hör till arbets- och näringsministeriet. De viktigaste är energieffektivitetsavtal, energiredovisningar, regional energirådgivning, ekologisk planering och beredning av ärenden som gäller energieffektivitetsmärkning av specifika produkter. Energimyndigheten har en tillsynsroll över stora företags obligatoriska energiredovisningar och kostnadsnyttoanalyser för samproduktion av energi och utnyttjande av spillvärme. Myndigheten svarar dessutom för bedömningen av de politiska åtgärdernas effekter och om rapporter som ska sändas till Europeiska kommissionen. En betydande del av verkställighetsuppdragen avseende energieffektivitet skaffar Energimyndigheten årligen av Motiva Oy.

Nyhet Energieffektivitet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Snäppet svalare - energisparandet hjälper redan, men ytterligare åtgärder behövs

Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare inleds i dag. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett utmanande energiläge i hela Europa. Energisparandet är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att stävja energikrisen och spara pengar.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
Nu är det lönsamt att köpa en energieffektiv apparat till ditt hem

Av hushållens energiförbrukning går 12 procent till elektriska apparater, belysning och matlagning. Om du planerar att skaffa en ny hushållsapparat är det nu, på grund av det stigande elpriset, ännu lönsammare än tidigare att välja en apparat i en bättre energiklass.