ENERGIEFFEKTIVITET

Främjande av energieffektivitet utgör en del av EU:s energi- och klimatpolitik med vilken man strävar efter att minska den energimängd som behövs för att producera tjänster, prestationer och produkter. En förbättrad energieffektivitet minskar koldioxidutsläpp, reducerar energiförbrukning och ger kostnadsinbesparingar.

Energimyndigheten förvaltar och styr energieffektivitetsåtgärder som hör till arbets- och näringsministeriet. De viktigaste är energieffektivitetsavtal, energiredovisningar, regional energirådgivning, ekologisk planering och beredning av ärenden som gäller energieffektivitetsmärkning av specifika produkter. Energimyndigheten har en tillsynsroll över stora företags obligatoriska energiredovisningar och kostnadsnyttoanalyser för samproduktion av energi och utnyttjande av spillvärme. Myndigheten svarar dessutom för bedömningen av de politiska åtgärdernas effekter och om rapporter som ska sändas till Europeiska kommissionen. En betydande del av verkställighetsuppdragen avseende energieffektivitet skaffar Energimyndigheten årligen av Motiva Oy.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
Kraven på ekodesign utvidgas till nästan alla produkter

De kända ekodesignbestämmelserna för energirelaterade produkter utvidgas till elektronik, textilier, möbler och nästan alla produkter. Den 30.3. publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny miljöplaneringsförordning som styr en hållbar planering av produkter. I fortsättningen ska produkter vara energieffektiva, lätta att reparera och möjliga att återvinna.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
Behörigheterna som ansvariga personer för energibesiktningen ska förnyas år 2022

De som fått behörighet som ansvarig person för företagets energibesiktning år 2015 måste förnya behörigheten under år 2022. Hur behörigheten förnyas beror på om personen har verkat som ansvarig person under de senaste fyra åren. Energimyndigheten publicerar anvisningar om förnyande av behörigheten i januari 2022.