Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Korrigering: Produktionsstöd betalas inte för elproduktion under de negativa timpriserna

Marknadspriset på el var negativt för första gången på det finska prisområdet den 10.2.2020 kl. 01-05.

Pressmeddelande 31.3.2020
El- och naturgasmarknaden samt näten fungerar som normalt

Trots undantagsförhållandet fungerar el- och naturgasmarknaden samt näten som normalt.

Pressmeddelande 19.3.2020
Infrastruktustöd för trafiken år 2020

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 en konkurrensutsättning av stöd för främjande av utbyggnaden av laddnings- och tankningsnätverk

Pressmeddelande 12.3.2020
Anslutning av småskalig produktion ska ingå i nätbolagens bastjänster

I sitt beslut av 13.2.2020 ansåg Energimyndigheten att den avgift för kontroll av produktion som ESE-Verkko Oy debiterat en kund i samband med kopplingen av ett solelsystem strider mot elmarknadslagstiftningen.

Pressmeddelande 2.3.2020
Begäran om utlåtande för prissättningsmetoder för anslutning

Energimyndigheten ber om Ert utlåtande om utkastet för prissättningsmetoder för anslutning.

Pressmeddelande 10.12.2019
Anvisning publicerad - angivande av mängden naturgas på fakturor för 2020

Energimyndigheten har publicerat en anvisning om specifikationen av fakturor för naturgas som överförs 1.1–31.12.2020.

Pressmeddelande 4.12.2019
Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom naturgasnätverksamheten 2018

Energimyndigheten publicerar preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2018.

Pressmeddelande 21.11.2019
Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom elnätverksamheten 2018

Energimyndigheten publicerar preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2018.

Pressmeddelande 21.11.2019
NordREGs rekommendationer för implementering av den nya EU-lagstiftningen

Idag publicerar de nordiska energiregulatorernas samarbetsorgan NordREG 21 rekommendationer för implementering av artiklarna angående detaljförsäljning av el i EU:s paket för ren energi.

Pressmeddelande 19.11.2019
Energimyndigheten inledde ett forum för smarta nät

Energimyndigheten har inlett ett forum för smarta nät. Forumet ska stöda genomförandet av bestämmelserna i paketet om ren energi, de förslag som har lagts fram av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät och visionen för smarta nät. En av forumets viktigaste uppgifter är att främja förbrukningsflexibilitet på marknaden och konsumenternas valmöjligheter. Utifrån de diskussioner som har förts på forumet lägger Energimyndigheten efter behov fram initiativ för ministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen.

Pressmeddelande 27.9.2019