Aktuell information för hushåll

Elprisen är nu exceptionellt högt. Hushållen är tvungna att ingå elavtal till ovanligt höga priser och söka metoder för att minska sin energianvändning. På den här sidan hittar du aktuella anvisningar för byte av elförsäljare, fakturering och problemsituationer.

Anvisningar för hur man sparar energi i hushållet hittas på Motivas webbplats och fås av energirådgivaren i ditt område.
 

Val av nytt elavtal

Hur ska jag gå till väga i problemsituationer?

Information om elfakturering