Aktuell information för hushåll

Elprisen är nu exceptionellt högt. Hushållen är tvungna att ingå elavtal till ovanligt höga priser och söka metoder för att minska sin energianvändning. På den här sidan hittar du aktuella anvisningar för byte av elförsäljare, fakturering och problemsituationer.

Här hittar du anvisningar för hushållens energisparande:

Telefonrådgivningen för elkunder är öppen från tisdag till torsdag kl. 9-12: tfn 029 5050 250.

Om man ringer från fast telefon debiteras lokalnätsavgift för samtal och köande, och mobilsamtalsavgift om man ringer från mobiltelefon.

Leveransskyldighet vid elförsäljning

Val av nytt elavtal

Hur ska jag gå till väga i problemsituationer?

Information om elfakturering