Hyppää sisältöön

Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021

Julkaisuajankohta 13.1.2021 13.14
Tiedote

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, jonka tavoitteena on edistää liikenteessä sähkön lataus- ja biokaasun tankkausverkostojen laajenemista. Kyseessä on neljäs ja viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun. 

Huhtikuun tarjouskilpailun ryhmäkohtaiset määrärahat ovat seuraavat.
•    kaasutankkausasemat (ryhmä 1): 3.000.000 euroa
•    paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät (ryhmä 2): 750.000 euroa
•    ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät (ryhmä 3): 1.750.000 euroa
•    ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät (ryhmä 4): ei määrärahaa

Tarjouskilpailun ryhmässä 3 etusijalla ovat hankkeet, jotka sijoittuvat kuntiin, joissa tarjouskilpailun alkaessa ei ole ajoneuvojen suuritehoista latauspistettä ja johon ei ole annettu myönteistä päätöstä infrastruktuurituen myöntämisestä.

Lokakuussa 2020 järjestetyn kilpailutuksen tulokset tullaan julkaisemaan helmikuussa 2021.

Energiavirasto järjestää helmikuussa webinaarin, jossa kerrotaan lokakuun 2020 tarjouskilpailun tuloksista, ohjeistetaan osallistumisesta huhtikuun 2021 tarjouskilpailuun sekä voittaneiden hankkeiden maksatusten hakemisesta. Tilaisuuden ajankohta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja: 
sähköposti: [email protected]  

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, [email protected], puh. 029 5050 111 
Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, [email protected], puh. 029 5050 097 
Lakimies Ben Talus, [email protected], puh. 029 5050 118
Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, [email protected], puh. 029 5050 048 

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki 

Tiedote Uusiutuva Energia