Uusiutuvan energian asentajan koulutus

Energiavirasto hyväksyy Sertifioitu asentaja -sertifikaattiin johtavaa koulutusta järjestävät organisaatiot. Asentajien sertifiointijärjestelmä sisältää pienen mittakaavan biomassapolttimet ja -uunit, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät, matalalta geotermistä lämpöä ottavat järjestelmät ja lämpöpumput. Kyseessä on vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä.

Energiaviraston hyväksynnän edellytyksenä on hakijan riittävä opetushenkilöstö, opetukseen soveltuvat tilat sekä tarvittavat tekniset laitteet ja välineet.

Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä (38/2015, RES-kouluttajalaki)