Hyppää sisältöön

Tukea yli 500:lle sähköautojen suuritehoiselle latauspisteelle ja kahdelle vedyn tankkausasemalle

Julkaisuajankohta 12.6.2023 12.33
Tiedote

Energiavirasto on tehnyt päätökset investointituen myöntämisestä sähköautojen suuritehoisille latauspisteille sekä vedyn tankkausasemille. Yhteensä tukea myönnettiin noin 9,5 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailu järjestettiin keväällä 2023 ja se oli järjestyksessään seitsemäs liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurituen kilpailukierros. Yhteensä tukea myönnettiin noin 9,5 miljoonaa euroa, josta jaettiin 8,3 miljoonaa euroa sähköautojen latauspisteille ja 1,2 miljoonaa euroa vedyn tankkausasemille. Tuki kattaa keskimäärin 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Kilpailussa yhteensä 160 tarjousta

Yhteensä Energiavirastolle jätettiin 157 tarjousta suuritehoisten latauspisteiden tuesta. 25 yritystä sai hyväksytyn tukipäätöksen 511:n CCS-standardin mukaisen latauspisteen rakentamiselle. Latauspisteet rakennetaan 133:lle eri kiinteistölle. Tarkemmat tiedot löytyvät Energiaviraston verkkosivuilta.

Tuen saajien joukossa on myös Oy Teboil Ab, jonka 16 latauspisteen rakentamista tuetaan 270 000 eurolla. Oy Teboil Ab on Suomessa huoltoasematoimintaa harjoittava yritys, jota Ulkoasiainministeriö ei ole asettanut Venäjän hyökkäyssodan seurauksena pakotelistalle. Tämän vuoksi Energiavirasto käsitteli myös Oy Teboil Ab:n tarjouksia tasapuolisesti ja riippumattomasti.

Tuesta vedyn tankkausasemielle jätettiin kolme tarjousta, joista kaksi hyväksyttiin. Noin 600 000 euron hyväksytyn tukipäätöksen saivat Neste Markkinointi Oy ja P2X Solutions Oy. Asemat tullaan rakentamaan Vuosaaren satama-alueelle ja Vantaankoskelle. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään toiminnassa olevaa vedyn tankkausasemaa. Lähimmät toiminnassa olevat vedyn tankkausasemat sijaitsevat Ruotsissa ja Latviassa.

Lisääntyvä sähköautokanta vaatii laajempaa latausinfrastruktuuria

Sähköisen liikenteen kehittämisen kannalta latauspisteiden määrän lisääntyminen ja latauspisteverkoston laajentuminen ovat keskeisessä roolissa. Suomessa on tällä hetkellä yli 53 000 täyssähköautoa ja 1 700 CCS-standardin mukaista latauspistettä. Yhtä täyssähköä kohden on siten 31 latauspistettä. Vuosi sitten latauspisteitä oli 36 kappaletta yhtä täyssähköautoa kohden. Latauspisteitä tulisi saada erityisesti raskaalle liikenteelle, jossa ajoneuvokannan sähköistyminen on ollut hitaampaa kuin henkilöautoilla. Tässä kilpailutuksessa tukea myönnettiin 31 raskaan liikenteen latausaseman rakentamiseksi.

 

Yhteenveto hyväksytyistä ja hylätyistä tarjouksista

Ryhmä

Kilpailun kohteena oleva tuki (miljoonaa euroa)

Annettujen tarjousten määrä

Hyväksyttyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä (miljoonaa euroa)

Hylättyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä (miljoonaa euroa)

Hyväksyttyjen / hylättyjen vedyntankkausasemien määrä

Hyväksyttyjen / hylättyjen latauspisteiden määrä

Tuki uusiutuvan vedyn tankkauspisteille

1,6

3

n. 1,22

Tietoa ei salassapitosyistä voida ilmoittaa

2/1

Ei koske ko. ryhmää

Tuki ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteille

8,3

157

n. 8,25

n. 4,58

Ei koske ko. ryhmää

511/106

 

Lisätietoja:

kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, roland.magnusson(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111

yli-insinööri Tuomo Hulkkonen, tuomo.hulkkonen(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 097

johtaja Pekka Ripatti, pekka.ripatti(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075

2023 Tiedote Uusiutuva Energia