Hyppää sisältöön

Lokakuun 2022 liikenneinfran tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

Julkaisuajankohta 19.1.2023 16.10
Tiedote

Energiavirasto kilpailutti lokakuussa 2022 tukea vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiselle. Kilpailutuksessa myönnettiin tukea uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden ja ajoneuvojen suuritehoisten tasavirtalatauspisteiden rakentamiselle. Tukea myönnettiin kolmen vedyn tankkausaseman ja yhteensä 640 suuritehoisen CCS-standardin mukaisen latauspisteen rakentamiselle.

Edellinen vedyn tankkauspisteille ja suuritehoisten latauspisteille kohdistuen investointituen kilpailutus järjestettiin touko-kesäkuussa 2022, jolloin kilpailutuksen kohteena oli yhteensä 1 miljoonan euron tuki vedyn tankkauspisteille ja 5 miljoonan euron tuki suuritehoisille sähkön latauspisteille. Touko-kesäkuun tukikilpailutuksessa ei myönnetty tukea vedylle laisinkaan ja sähkölle tukea myönnettiin noin 4 miljoona euroa.

Lokakuussa 2022 järjestetyn kilpailutuksen perusteella tukea myönnettiin kolmelle vedyn tankkausasemalle. Päätös on merkittävä, sillä Suomessa ei vielä ole ainuttakaan vedyn tankkauspistettä, lähimmät sijaitsevat Ruotsissa ja Virossa. Yli-insinööri Tuomo Hulkkosen mukaan akkuteknologiaan verrattuna vetyautoilla on selkeitä etuja, kuten tankkausnopeus ja soveltuvuus raskaalle liikenteelle. Teknologia on uutta, mutta se on jo markkinoilla. Vetykäyttöisen henkilöauton voi ostaa noin 70 000 euron hintaan. Markkinoiden ratkaistavaksi jää, että missä määrin vetyautot yleistyvät suhteessa täyssähköautoihin. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että vedyntankkausinfrastruktuuri rakentuu Suomessa, sillä ilman sitä vedyn liikennekäytön yleistymiselle ei ole edellytyksiä. Energiaviraston arvion mukaan nyt tuen kohteeksi valikoituneet vedyn tankkauspisteet eivät syntyisi ilman valtiontukea.

Vastaavasti, tukea myönnettiin yhteensä 640 suuritehoisen CCS-standardin mukaisen latauspisteen rakentamiselle. Määrä muodostaa suuruusluokaltaan noin 50 prosentin lisäyksen nykyiseen CCS-suurteholatausapisteiden määrään Suomessa. Kilpailutusasiantuntija Roland Magnussonin mukaan sitä voidaan siten pitää erittäin merkittävänä, kunhan nyt tuettavaksi valikoituneet investoinnit myös toteutuvat. Huomionarvoista on, että hyväksyttyjen tarjousten joukossa on 16 hanketta, joista kukin koskee latauskenttää, jonka teho on vähintään 1400 kW. Kaikki kyseiseen kategoriaan kuuluvat hyväksyvät tarjoukset ovat NDM Group Oy:n tekemiä. Noin puolet näistä 16 latauskentästä tarjoaa raskaan ajoneuvon lataamista vähintään 350 kilowatin teholla.

Energiaviraston näkemyksen mukaan yksityisten tahojen vapaaehtoisesti vaikkakin valtion tuella tekemät investoinnit ovat avainasemassa Suomelle asetettujen EU-tavoitteiden asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettujen velvoitteiden saavuttamisessa. Mikäli velvoitteita ei ole mahdollista täyttää tukiaisilla, valtio joutuu turvautumaan muihin keinoihin, kuten toiminnanharjoittajiin kohdistuviin velvoitteisin.

Energiavirasto julkaisee tammi-helmikuun vaihteessa yksityiskohtaisia tietoja niistä hankkeista, joille on myönnetty tukea.

Tietoa kootusti tukihuutokaupan tuloksista

Tuki uusiutuvan vedyn tankkauspisteille: 

  • Kilpailun kohteena olevan tuen määrä: 2 miljoonaa euroa
  • Annettujen tarjousten määrä: 3 kpl
  • Hyväksyttyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä: n. 1,6 miljoonaa euroa
  • Hylättyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä: 0
  • Hyväksyttyjen ja hylättyjen vedyntankkausasemien määrä: 3 hyväksyttyä, 0 hylätty

Tuki ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille:

  • Kilpailun kohteena olevan tuen määrä: n. 8,08 miljoonaa euroa
  • Annettujen tarjousten määrä: 158 kpl
  • Hyväksyttyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä: n. 7,81 miljoonaa euroa
  • Hylättyjen tarjousten mukaisten tukien yhteenlaskettu määrä: n. 1,52 miljoonaa euroa
  • Hyväksyttyjen ja hylättyjen latauspisteiden määrä:  640 hyväksyttyä, 98 hylättyä

Lisätietoja

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, [email protected], puh. 029 5050 111
Yli-insinööri Tuomo Hulkkonen, [email protected], puh. 029 5050 097
[email protected] 
 

Lokakuun 2022 liikenneinfran tukihuutokaupan tulokset on julkistettu

EU:n lippu ja vieressä teksti: Euroopan unionin rahoittama, NextGenerationEU

 

Tiedote Uusiutuva Energia