Hyppää sisältöön

Tarjouskilpailu pienensi liikenteen infrastruktuurin tukitarjouksia

Julkaisuajankohta 6.10.2021 8.59
Tiedote

Energiavirasto toteutti vuosina 2018–2021 sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkauspisteinvestointeja edistävän tukiohjelman tarjouskilpailuna. Tarjouskierroksia järjestettiin neljä kertaa. Kilpailuissa biokaasun tankkauspisteet sekä ajoneuvojen ja joukkoliikenteen latauspisteet kilpailivat tuesta kukin omissa teknologiaryhmissään. Kilpailun kohteena oli 17 miljoonaa euroa, josta myönnettiin 14,5 miljoonaa euroa.

Energiavirasto on tehnyt arvion tukiohjelman toimeenpanosta sekä arvioinut tukiohjelman vaikutuksia. Arviota hyödynnetään uuden tukiohjelman (2022−2025) suunnittelussa. Uusi tukiohjelma on osin tarkoitus rahoittaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF).

Sähköautoilulle 411 uutta latauspistettä

Tarjouskilpailussa tukea saaneiden tarjousten seurauksena Suomen TEN-T-liikenneverkon varrelle rakennetaan tai on jo rakennettu 59* biokaasun tankkausasemaa ja 281 sähköautojen pikalatauspistettä. Kaikkiaan Suomen TEN-T-liikenneverkon varrella on tällä hetkellä 417 sähköautojen pikalatauspistettä. Tuen osuus tankkauspisteiden kokonaiskustannuksista on keskimäärin 22 prosenttia ja latauspisteiden 45 prosenttia.    

Kannattavuuslaskelmissa arvioitiin kaikkien investointien kustannuksia sekä lataus- ja tankkaustapahtumien tuloja ja menoja. Niiden perusteella arvioituna tuilla on keskeinen merkitys siihen, että tarjouskilpailussa voittaneiden yritysten hankkeet toteutuvat kannattavasti. Kokonaistaloudellisia vaikutuksia infraverkostoon ei arvioitu.  

Tarjouskilpailulla enemmän investointeja

Tarjouksissa esitetty tukimäärä ylitti kilpailtavan määrän 2,3 kertaisesti ja tukitasot vaihtelivat. Se kertoo, että yritykset esittivät tarjouksissaan juuri sellaisista tukitasoja, joilla ne saavat investoinnit kannattaviksi. Ja mitä pienempiä tarjouksissa esitetyt tuet ovat, sitä enemmän tukibudjetilla saadaan investointeja. Lisäksi tarjouksissa esitetyt tuet pienenivät tarjouskierrosten edetessä.  

Tarjouskilpailu edistää tehokkaasti paitsi lataus- ja tankkausaseman verkoston laajenemista, myös kerää valtiolle strategista tietoa yrityksiltä. Sen avulla uusi tukiohjelma voidaan suunnitella paremmin, jolloin myös yritykset osaavat hinnoitella tarjouksensa tarkemmin. Tuki ohjautuu silloin tehokkaammin sinne, minne sen tulisikin suuntautua.

Energiavirasto on järjestänyt liikenteen infrastruktuurin tukiohjelman lisäksi uusiutuvan energian tuotantotuen tarjouskilpailun. Kokemukset tukien tarjouskilpailuista ovat myönteisiä ja on suositeltavaa, että yritystukien myöntämisessä voitaisiin siirtyä laajemminkin tarjouskilpailuihin.  

Lisätiedot: johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075, kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111 ja asiantuntija Saara Sahinoja, puh. 029 5050 034, spostit: e[email protected]

*korjattu 7.10.

Tieliikenteen infrastruktuurin tukiohjelman arviointi 2021 (pdf)
 

Tiedote Uusiutuva Energia