Suomi.fi -valtuuttaminen Energiaviraston järjestelmiin

 

Energiaviraston sähköisissä asiointipalveluissa käytetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuutusta. Suomi.fi-valtuutuksessa yritys hallinnoi itse käyttäjiensä pääsyn asioimaan Energiaviraston asiointipalveluihin.

Valtuuden yrityksen puolesta asiointiin voi antaa yrityksen toimitusjohtaja, yksin edustusoikeudellinen tai valtuusoikeudellinen henkilö. Jos asiointivaltuudet antaa toimitusjohtaja, yrityksen on varmistettava sisäisillä toimenpiteillä, että toimitusjohtajalla on oikeudet antaa valtuuksia yrityksen puolesta.

Valtuutta annettaessa on huomioitava käytettävä valtuustyyppi. Asiointivaltuus antaa valtuutetulle oikeuden asioida yrityksen puolesta. Valtuutusoikeus antaa valtuutetulle oikeuden antaa asiointivaltuuksia yrityksen puolesta.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista ja Digi- ja väestötietoviraston ohjeet valtuuttamiseen: Suomi.fi - Valtuudet

Lisätietoa yrityksen puolesta valtuuttamisesta löytyy Digi-ja väestötietoviraston ohjeesta Anna valtuus yrityksenä.

Suomi.fi-valtuutus ei koske todentajia. Todentajayritys valtuuttaa todentajansa valtakirjalomakkeella.

 

Energiaviraston valtuusasiat löytyvät kategoriasta Energiahuolto

 

Energiaviraston Suomi.fi -valtuusasiat
Valtuusasian nimi Energiaviraston
asiointijärjestelmä
Valtuus antaa oikeuden

Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen asiointijärjestelmä
SATU

Asiointi päästökaupan kompensaatiotuen hakemiseen liittyvien asioiden kanssa.

Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä
FINETS ja FINETS Ilmaisjako

Asiointi päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa.

Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen asiointijärjestelmä
SATU

Asiointi uusiutuvan energian tuotantotukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen

Valvontatietojärjestelmä
VATI

Asiointi sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoihin liittyvissä asioissa.

Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen

Sähkön hintavertailu

Asiointi sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyvien tietojen (mm. hintatiedot, tuotetiedot, myyntiin liittyvät tilastotiedot) ilmoittamiseksi.

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen

Liikenteen infrastruktuurituen tarjouslomake

Asiointi sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuritukiin, niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvissä asioissa.

 

Valtuutuksen ongelmatilanteissa ota yhteys:

SATU: [email protected]

FINETS ja FINETS ilmaisjako: [email protected]

VATI: [email protected]

Sähkön hintavertailu: [email protected]

Liikenteen infrastruktuurituen tarjouslomake: [email protected]