Suomi.fi-valtuuttaminen Energiaviraston järjestelmiin

 

Energiaviraston sähköisissä asiointipalveluissa käytetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuutusta. Suomi.fi-valtuutuksessa yritys hallinnoi itse käyttäjiensä pääsyn asioimaan Energiaviraston asiointipalveluihin.

Yrityksen puolesta voi valtuuttaa

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja oman yrityksensä nimissä
 • yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen 
 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
 • yrityksen kaupparekisteriin merkityt kaikki hallituksen jäsenet yhdessä
 • kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä
 • henkilö, jolle yritys on antanut valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden

Hakemuksella virkailijavaltuuspalvelun kautta voi valtuuttaa

 • yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. kunnat, valtion virastot, oppilaitokset, säätiöt, seurakunnat, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
 • yhdistys, jolla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • ulkomainen yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • suomalainen yritys, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittynä toimitusjohtajaa, edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai joka ei voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja
 • yritys tai yhteisö, joka on lopettanut toimintansa.

Valtuutta annettaessa on huomioitava käytettävä valtuustyyppi. Asiointivaltuus antaa valtuutetulle oikeuden asioida yrityksen puolesta. Valtuutusoikeus antaa valtuutetulle oikeuden antaa asiointivaltuuksia yrityksen puolesta.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista ja Digi- ja väestötietoviraston ohjeet valtuuttamiseen: Suomi.fi - Valtuudet

Lisätietoa yrityksen puolesta valtuuttamisesta löytyy Digi-ja väestötietoviraston ohjeesta Anna valtuus yrityksenä.

Suomi.fi-valtuutus ei koske todentajia. Todentajayritys valtuuttaa todentajansa valtakirjalomakkeella.

 

Energiaviraston valtuusasiat löytyvät kategoriasta Energiahuolto

 

Energiaviraston Suomi.fi -valtuusasiat
Valtuusasian nimi Energiaviraston
asiointijärjestelmä
Valtuus antaa oikeuden

Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen asiointijärjestelmä
SATU

Asiointi päästökaupan kompensaatiotuen hakemiseen liittyvien asioiden kanssa.

Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen

Päästökaupan sähköinen asiointijärjestelmä
FINETS ja FINETS Ilmaisjako

Asiointi päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa.

Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen

Tuotanto- ja kompensaatiotuen sähköinen asiointijärjestelmä
SATU

Asiointi uusiutuvan energian tuotantotukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen

Valvontatietojärjestelmä
VERTTI

Asiointi sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoihin liittyvissä asioissa.

Sähköverkonhaltijan poikkeusluvan hakeminen Valvontatietojärjestelmä
VERTTI
Sähköverkonhaltijan toimintaan liittyvien poikkeuslupien hakeminen, hakemuksen lisätietojen toimittaminen ja hakemuksiin liittyvien asiakirjojen sekä päätöksien vastaanottaminen.

Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen

Sähkön hintavertailu

Asiointi sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyvien tietojen (mm. hintatiedot, tuotetiedot, myyntiin liittyvät tilastotiedot) ilmoittamiseksi.

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen

Infrastruktuurituen sähköinen tarjouskilpailualusta TAKILA

Asiointi sähköisen liikenteen, vedyn ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuritukiin, niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvissä asioissa.

Kestävyysjärjestelmän hakeminen Kestävyyskriteerien sähköinen asiointijärjestelmä KEKRI

Asiointi kestävyysjärjestelmän hakemiseen ja kestävyyskriteeriselvityksen toimittamiseen liittyvissä asioissa.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen hakeminen Teollisuuden sähköistämistuen sähköinen asiointijärjestelmä TESSA Asiointi sähköistämistuen hakemiseen liittyvien asioiden kanssa.
Poikkeuksen hakeminen sähköhyvityksen maksuaikatauluun Takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen asiointijärjestelmä Asiointi takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen maksuaikataulusta poikkeamiseen liittyvien asioiden kanssa.

 

Valtuutuksen ongelmatilanteissa ota yhteys:

SATU: [email protected]

FINETS ja FINETS ilmaisjako: [email protected]

VERTTI ja VATI: [email protected]

Sähkön hintavertailu: [email protected]

TAKILA: [email protected]

KEKRI: [email protected]

TESSA: [email protected]