Jakelijoiden päästökauppa eli ETS2

Polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa (ETS2) on nykyisestä laitoksiin sekä lento- ja meriliikenteeseen kohdistuvasta päästökaupasta erillinen järjestelmä. Se on EU:n uusi yhteinen toimi, jolla pyritään vähentämään päästöjä kustannustehokkaasti esimerkiksi liikennesektorilla ja rakennusten lämmityksessä. 

Jakelijoiden päästökauppa käynnistyy asteittain. Jakelijoiden tulee vuoden 2025 alusta tarkkailla päästöjään sekä raportoida ne vuosittain. Kaupankäynti päästöoikeuksilla käynnistyy aikaisintaan vuonna 2027, ja jakelijoiden tulee palauttaa päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia ensimmäisen kerran keväällä 2028. 

Uuden päästökaupan velvoitteet kohdistuvat fossiilisia polttoaineita jakeleviin tahoihin, niin sanottuihin säänneltyihin yhteisöihin.  

Jakelijoiden päästökaupan kansallisesta toimeenpanosta säädetään päästökauppalailla. Päästökauppalain valmistelu on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen odotetaan astuvan voimaan 1.7.2024 alkaen.

Lisätietoa

Tilaa Energiaviraston ETS2-uutiskirje.

Lisätietoa lainsäädäntöhankkeesta saa TEM:n sivuilta.

Jakelijoiden päästökauppaan liittyvissä asioissa Energiavirastoon voi olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].