Hyppää sisältöön

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea maksettiin 63,3 miljoonaa euroa vuonna 2022

Julkaisuajankohta 24.1.2023 10.33
Tiedote

Energiavirasto maksoi sähköistämistukea kaiken kaikkiaan energiaintensiivisen teollisuuden 27 yrityksen 50 laitokselle. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu viisivuotinen tukijärjestelmä. Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Metsäteollisuuden 34 laitokselle maksettiin tukea 36,8 miljoonaa euroa, metalliteollisuuden seitsemälle laitokselle 17,5 miljoonaa euroa ja kemianteollisuuden yhdeksälle laitokselle 8,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tukea saanut yritys on UPM-Kymmene Oyj, jonka kuudelle laitokselle maksettiin tukea yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Tukipäätökset ovat nähtävissä Energiaviraston verkkosivulla.

 

Sähköistämistuen laskennassa käytetään muun muassa laitosten sähkönkulutusta ja päästöoikeuden termiinihintaa, joka oli 24,83 euroa hiilidioksiditonnilta. Viime vuonna maksettujen tukien laskennassa käytettiin päästöoikeuden termiinihintaa, joka perustui joulukuussa 2021 maksettavaksi erääntyvien päästöoikeuden johdannaissopimuksien hintoihin. Tukea maksetaan tänä vuonna ja seuraavina vuosina yhteensä korkeintaan 150 miljoonaa euroa vuodessa. Tukimäärän laskenta on kuvattu tarkemmin Energiaviraston verkkosivuilla.

 

Tuki on suunnattu EU:n komission määritelmien mukaisesti merkittävän hiilivuotoriskin toimialoille. Ne ovat energia- ja vienti-intensiivisiä ja niiden käyttämän sähkön hintaan vaikuttaa päästökauppa. Tuen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata yrityksiä kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Yritysten on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään puolet hankkeisiin, joilla ne vähentävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä varten yritysten täytyy toimittaa tuenkäyttösuunnitelma Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

 

Tukipäätökset Energiaviraston verkkosivuilla

Tukimäärän laskenta Energiaviraston verkkosivuilla

 

Lisätietoja:

 

Johtaja Pekka Ripatti, p. 029 5050 075

 

Asiantuntija Tiia Jyräsalo, p. 029 5050 042

 

sähköpostit [email protected]

2023 Tiedote Uusiutuva Energia