99 uppgifter hittades

Timo Vihavainen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekodesign

ESCO-EPCobligatoriska energibesiktningar

telefonnummer +358 295 050 099

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

bioenergibiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 295 050 094

Henri Vaitomaa, sakkunnig

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

hållbarhetskriterierbiogasbiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 29 5050 016

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoKyotoprotokolletansvarsfördelning

telefonnummer +358 295 050 555

Joonas Aromaa, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkonto

telefonnummer +358 295 050 070

Tero Liikkanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

FINETSREKAgratis tilldelningdepåkontoutsläppsdata

telefonnummer +358 295 050 073

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoKyotoprotokolletansvarsfördelning

telefonnummer +358 295 050 555

Lasse Pollari, ledande sakkunnig

Marknader, Marknadsövervakning

REMIT

telefonnummer +358 295 050 198

Lasse Simola, överingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

anslutning till nätetnättillgångar

telefonnummer +358 295 050 021

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndnättillgångaranslutning till nätet

telefonnummer +358 295 050 089

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoKyotoprotokolletansvarsfördelning

telefonnummer +358 295 050 555

Katriina Ojanen, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

ursprungsgarantiarviointilaitoksetresidualmix

telefonnummer +358 295 050 051

Tiia Jyräsalo, sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

auktion av utsläppsrätterstöd till elektrifiering av industrin

telefonnummer +358 295 050 042

Suvi Lehtinen, ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

mätningbalansavräkninginformationsutbyte

telefonnummer +358 295 050 061

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

bioenergibiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 295 050 094

Olli Mäki, överinspektör

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

bioenergibiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 295 050 094

Henri Vaitomaa, sakkunnig

Förnybar energi, Hållbarhetsteam

hållbarhetskriterierbiogasbiomassabränslenKEKRI

telefonnummer +358 29 5050 016

Joonas Aromaa, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkonto

telefonnummer +358 295 050 070

Tero Liikkanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

FINETSREKAgratis tilldelningdepåkontoutsläppsdata

telefonnummer +358 295 050 073

Johanna Pakkala, ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

juridiska frågor (utsläppshandel)depåkontogratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 026

Paula Uitto, överinspektör

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

REKAdepåkontoKyotoprotokolletansvarsfördelning

telefonnummer +358 295 050 555

Juha Toivanen, ledande sakkunnig

Energieffektivitet, Ekodesign

kostnadsnyttoanalysecodesignenergimärkning

telefonnummer +358 295 050 083

Tiina Sekki, överingenjör

Energieffektivitet

energieffektivitetsavtal

telefonnummer +358 295 050 200

Juha Toivanen, ledande sakkunnig

Energieffektivitet, Ekodesign

kostnadsnyttoanalysecodesignenergimärkning

telefonnummer +358 295 050 083

Anni Kärkkäinen, jurist

Marknader, Marknadsövervakning

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 105

Liisa Sinisammal, sakkunnig

Marknader, Gasmarknaden

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 065

Tero Liikkanen, teknisk expert

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

FINETSREKAgratis tilldelningdepåkontoutsläppsdata

telefonnummer +358 295 050 073

Johanna Pakkala, ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

juridiska frågor (utsläppshandel)depåkontogratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 026

Juha Rajala, överingenjör

Utsläppshandel, Utsläppstillstånd

gratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 019

Suvi Lehtinen, ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

mätningbalansavräkninginformationsutbyte

telefonnummer +358 295 050 061

Julius Kinnunen, Praktikant

Marknader, Minutmarknader

inte tillgänglig

telefonnummer +358 295 050 086

Johanna Pakkala, ledande sakkunnig

Utsläppshandel, Utsläppshandelsregister

juridiska frågor (utsläppshandel)depåkontogratis tilldelning

telefonnummer +358 295 050 026

Juha Toivanen, ledande sakkunnig

Energieffektivitet, Ekodesign

kostnadsnyttoanalysecodesignenergimärkning

telefonnummer +358 295 050 083

Suvi Lehtinen, ledande sakkunnig

Näten, Teknisk tillsyn

mätningbalansavräkninginformationsutbyte

telefonnummer +358 295 050 061

Lasse Simola, överingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

anslutning till nätetnättillgångar

telefonnummer +358 295 050 021

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndnättillgångaranslutning till nätet

telefonnummer +358 295 050 089

Timo Vihavainen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekodesign

ESCO-EPCobligatoriska energibesiktningar

telefonnummer +358 295 050 099

Anni Kärkkäinen, jurist

Marknader, Marknadsövervakning

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 105

Liisa Sinisammal, sakkunnig

Marknader, Gasmarknaden

partimarknad för gasgas nätföreskrifter

telefonnummer +358 295 050 065

Valtteri Varonen, nätingenjör

Näten, Teknisk tillsyn

projekttillståndnättillgångaranslutning till nätet

telefonnummer +358 295 050 089

Johanna Kirkinen, överingenjör

Energieffektivitet, Ekodesign

regional energirådgivning

telefonnummer +358 295 050 175

Katriina Ojanen, teknisk expert

Förnybar energi, Tekniskt team

ursprungsgarantiarviointilaitoksetresidualmix

telefonnummer +358 295 050 051

Maiju Seppälä, ledande sakkunnig

Förnybar energi, Tekniskt team

ursprungsgarantipremiesystemverifieringvindkrafttariffsystemet

telefonnummer +358 295 050 048