Hyppää sisältöön

Metsäbiomassan kestävyyttä koskeva komission täytäntöönpanoasetus julkaistu

Julkaisuajankohta 19.12.2022 12.16
Tiedote

Metsäbiomassan kestävyyttä koskevia ohjeita on täsmennetty Euroopan komission julkaisemalla toimeenpanoasetuksella. Energiavirasto ratkaisee kestävyysjärjestelmää koskevissa päätöksissä metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisen maakohtaisesti ja julkaisee tiedot kotisivuillaan.

Euroopan komissio on julkaissut toimeenpanoasetuksen, joka tarkentaa metsäbiomassan kestävyyskriteerien sisältöä ja niiden osoittamista. Toimeenpanoasetuksen perusteella Energiavirasto katsoo edelleen, että Suomi täyttää metsäbiomassalle asetetut kestävyysvaatimukset maatasolla. Energiavirasto ratkaisee metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisen maakohtaisesti toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa hyväksymispäätöksessä. Energiavirasto on ratkaissut alla lueteltujen maiden täyttävän kyseiset vaatimukset. Lista on julkaistu Energiaviraston kotisivuilla ja listaa päivitetään vähintään vuosittain. 

Metsäbiomassan kestävyyskriteerit täyttyvät maakohtaisesti seuraavissa maissa:

  • Suomi
  • Ruotsi
  • Norja
  • Viro
  • Latvia
  • Liettua
  • Saksa
  • Espanja

Mikäli toiminnanharjoittaja haluaa osoittaa metsäbiomassan maakohtaisten kriteerien täyttymisen oheisen listan ulkopuolelta, tulee kestävyyskriteerien täyttyminen kuvata kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemuksessa. Toiminnanharjoittaja voi viitata kriteerien täyttymisessä Euroopan komission tilaamaan selvitykseen, jos kyseisen maan on arvioitu selvityksessä täyttävän kriteerit. Energiavirasto tarkastelee lisäksi lainsäädännön riittävää toimeenpanoa arvioimalla kyseisen maan korruptioindeksiä ja seuraamalla mahdollisia hankintamaata koskevia Euroopan komission käynnistämiä rikkomusmenettelyjä sekä Euroopan Unionin tuomioistuimen antamia ratkaisuja.

Mikäli metsäbiomassan kestävyyskriteerit eivät täyty maatason arvioinnissa, kestävyys voidaan osoittaa tarvittaessa hankinta-aluetason hallintajärjestelmillä. Niillä tarkoitetaan tietoja, jotka kerätään metsäalueesta hankinta-alueen tasolla, esimerkiksi tekstien, karttojen, taulukoiden ja kaavioiden muodossa, sekä suunniteltuja ja toteutettuja strategioita tai hoitotoimia metsävarojen hoitoa tai kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoa kestävyyskriteereistä ja kestävyyden osoittamisesta löytyy Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeesta.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Olli Mäki, puh. 029 5050 094, sähköposti: kestavyyskriteerit(at)energiavirasto.fi
 

Tiedote Uusiutuva Energia