Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeordning om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa

Utgivningsdatum 19.12.2022 12.16 | Publicerad på svenska 19.12.2022 kl. 12.42
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som ger vägledning av i innehållet av och påvisandet av hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Energimyndigheten avgör om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa uppfylls skilt för varje land och publiceras listan på hemsida.

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som ger vägledning av i innehållet av och påvisandet av hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Energimyndigheten avgör om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa uppfylls skilt för varje land. Avgörandet tillkännages i beslutet om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem. Energimyndigheten anser att följande länder uppfyller kraven.

Listan på godkända länder publiceras på Energimyndighetens hemsida. Listan uppdateras årligen.

  • Finland
  • Sverige
  • Norge
  • Estland
  • Lettland
  • Litauen
  • Tyskland
  • Spanien

Om en verksamhetsutövare vill importera skogsbiomassa från ett annat land, ska den tillhandahålla granskade uppgifter i ansökan om godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem som visar att kriterierna för skörd uppfylls på nationell eller regional nivå. Energimyndigheten bedömer också landets korruption index, pågående relevanta överträdelseförfaranden som Europeiska kommissionen inlett mot en medlemsstat på grundval av relevant unionslagstiftning och avgörande från domstolen mot en medlemsstat om överträdelse av relevant unionslagstiftning.

Om uppfyllandet av kriterier inte kan påvisas genom på landsnivå, kan dessa kriterier uppfyllts genom förvaltningssystem som inrättats och genomförts på ursprungsområdesnivå. Förvaltningssystem betyder information som samlas in om skogsområdet på ursprungsområdesnivå, t.ex. i form av text, kartor, tabeller och diagram, samt strategier eller förvaltningsåtgärder som planeras och genomförs för att nå målen för förvaltningen eller utvecklingen av skogsresurserna. Mer information kan hittas på Anvisningar om hållbarhetskriterierna för verksamhetsutövare.

Mer information: överinspektör Olli Mäki, tfn. 029 5050 094, e-postadress: [email protected]

Förnybar energi Nyhet