Liikenteen infratuki

Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä. Investointituki ajoneuvojen latauspisteisiin sekä kaasun ja vedyn tankkauspisteisiin myönnetään tarjouskilpailun perusteella.

Tarjouskilpailu 2022

Energiavirasto on tehnyt päätöksen seuraavien kilpailutusten järjestämisestä. Kesälomakauden jälkeen järjestettävistä kilpailutuksista tiedotetaan erikseen.

Ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on haettavissa tukea 16.5.2022 klo 00:01 - 13.6.2022 klo 12:00

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä (pdf)

Uusiutuvan vedyn tankkauspisteille on haettavissa tukea 20.6.-22.8.2022. Tuesta kiinnostuneita tahoja pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Energiavirastoon hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Tuen hakemisesta vedyn tankkauspisteille julkaistaan tarkempi ohje toukokuun lopulla.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen A osa (pdf) Yleisiä ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle.

Liite 2: Haitantarkistuslista

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen B osa koskien ajoneuvojen suuritehoisia latauspisteitä (pdf) Ryhmäkohtaisia ohjeita infrastruktuurituen tarjouskilpailuun osallistujalle

Tarjouskilpailut 2018 - 2021