Infrastrukturstöd för trafik

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Energimyndighetens meddelandet 18.3.2022

Anbudsförfarande 2022

Energimyndigheten har beslutit om ordnande av de kommande anbudsförfaranden. Om anbudsförfaranden efter sommarledigheterna meddelas skillt.

Stöd för laddningspunkter för snabbladdning finns att sökas 16.5.2022 kl. 00:01 - 13.6.2022 kl. 12:00

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik (pdf)

Stöd för tankstationer för förnybart väte finns att sökas 20.6.-22.8.2022. De som är intresserade av stödet bes tas kontakt med Energimyndigheten i god tid före anbudsförfarandet. Specifika instruktioner om ansökande av stöd till gastankningspunkter för väte publiceras i slutet av maj.

Del A: anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet (pdf)

Allmänna anvisningar för de som deltar i anbudsförfarandet av infrastrukturstöd:

Bilaga 2: Checklista för principen om att inte orsaka betydande skada

 

Del B1 i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet: snabbladdnings-punkter för fordon (pdf)

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarande B5: tankstationer för förnybart väte (pdf)

Anbudsförfarande 2018 - 2021