Infrastrukturstöd för trafik

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025 beslutar Energimyndigheten om beviljande av infrastrukturstöd. Investeringsstödet för laddningspunkter och gastankningspunkter beviljas baserat på anbudsförfarandet.

Energimyndighetens meddelandet 18.3.2022

Pågående anbudsförfaranden

Energimyndigheten ordnar de kommande anbudsförfaranden:

  • Stöd för laddningspunkter för snabbladdning finns att sökas 5.10.2022 - 26.10.2022 kl. 12.00
  • Stöd för tankstationer för förnybart väte finns att sökas 5.10.2022 - 26.10.2022 kl. 12.00. De som är intresserade av stödet bes tas kontakt med Energimyndigheten i god tid före anbudsförfarandet. 

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och användning av förnybart väte i trafiken

Anslaget för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon är 8,08 miljoner euro. Anslaget för tankningspunkter för distribution av förnybart väte är 2 miljoner euro. 

Meddelande 4.10.2022

Energimyndigheten uppmanar verksamhetsutövare att bekanta sig med anvisningar för anbudsgivare. Eventuella frågor om anvisningarna ombeds skickas per e-post. 

Energimyndigheten ordnade ett informationstillfälle om konkurrensutsättningarna på onsdagen 28.09.2022.


Allmänna anvisningar för de som deltar i anbudsförfarandet av infrastrukturstöd:

Del A: anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet (pdf) (En uppdaterad anvisning har publicerats den 4.10.2022)

Bilaga 2: Checklista för principen om att inte orsaka betydande skada

Del B1 i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet: snabbladdningspunkter för fordon (pdf) En uppdaterad anvisning har publicerats  den 27.9.2022.

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarande B5: tankstationer för förnybart väte (pdf) En uppdaterad anvisning har publicerats den 4.10.2022.

Avslutande anbudsförfaranden