Liikenteen infrastruktuurituki

Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 - 30.9.2019. 

 

Mediatiedote 7.10.2019: Runsaasti tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

 

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken

 

Valtakirjalomake (suomeksi)

Valtakirjalomake (ruotsiksi)

 

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta. Päivitys koskee ohjeen kohtaa 5.5.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje (suomeksi)

Energimyndigheten har uppdaterat anvisningarna som gäller deltagandet i anbudsutsättningen. Uppdateringen gäller punkt 5.5. i anvisningarna.

Tarjouskilpailuun osallistujan ohje (ruotsiksi)

 

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: 

kaasutankkausasemat,
paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät,
ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja
ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät.

Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Tarjouskilpailussa saadut tarjoukset pisteytetään ja kullekin hankkeelle lasketaan vertailuluku. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.