Älyverkkoforum

Energiaviraston asettaman Älyverkkoforumin tehtävänä on tukea puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Forumin tavoitteena on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Älyverkkoforumissa käsiteltäviä teemoja ovat

  • jakeluverkonhaltijoiden uudet tehtävät liittyen markkinaehtoisten joustojen käyttämiseen verkkotoiminnassa
  • itsenäisten aggregaattoreiden pääsy eri markkinoille
  • kansalaisten energiayhteisöihin liittyvä sääntely ja ohjeistus
  • mittarointi ja tiedonvaihto
  • asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin edistäminen
  • uusien toimintamallien ja -tapojen kokeileminen ja pilottien mahdollistaminen

Älyverkkoforumin tavoitteena on keskustella teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi.

Kokousten materiaali ja pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla. Virasto tulee järjestämään tarvittaessa myös julkisia kuulemisia.

Älyverkkoforumin asettamispäätös (pdf)
Älyverkkoforumin työsuunnitelma (pdf)Kokousmateriaalit