Päästöluvat ja päästöjen tarkkailusuunnitelmat

Päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla pitää olla kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma. Päästölupa ja tarkkailusuunnitelma tarvitaan muun muassa seuraavissa toiminnoissa:

  • polttolaitokset, joiden teho on yli 20 MW, ja samassa kaukolämpöverkossa olevat pienemmät laitokset
  • massan, paperin ja kartongin valmistus
  • raudan ja teräksen tuotanto
  • mineraaliöljyn jalostus.

Tarkempi lista päästökauppaan kuuluvista toiminnoista ja kapasiteettirajoista löytyy päästökauppalaista.

FINETS 2021-2030