Suomen maakaasumarkkinat

Pääosa Suomessa käytetystä maakaasusta tuodaan tällä hetkellä Venäjältä. Suomessa ei ole maakaasuvarantoja, eikä siten omaa maakaasun tuotantoa. Nesteytettyä maakaasua, LNG:tä tuodaan Suomeen laivakuljetuksilla. Suomessa tuotettua biokaasua syötetään maakaasuverkkoon verrattain vähäisiä määriä.

Maakaasun maahantuonnista, siirrosta ja tukkumyynnistä Suomessa vastaa tällä hetkellä Gasum Oy. Tukkuasiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusyritykset, kaukolämpöä ja sähköä tuottavat energiayhtiöt, kaukolämpöyhtiöt, paikalliset jakeluyhtiöt ja voimayhtiöt.

Maakaasua myydään paikallisen jakeluverkon kautta myös pienempiin käyttökohteisiin. Maakaasun vähittäismyynnistä ja paikallisjakelusta huolehtii useimmiten alueella toimiva energiayhtiö tai erillinen maakaasun paikallinen jakeluyhtiö. Koko maakaasun myyntivolyymista maakaasun vähittäismyyjien osuus on noin seitsemän prosenttia, valtaosa kaasusta menee suoraan suurkäyttäjille. Maakaasua on saatavilla noin 40 paikkakunnalla Suomessa.

Tällä hetkellä maakaasumarkkinoita Suomessa ei ole avattu, mutta vuoden 2018 alusta voimassa ollut uusi maakaasumarkkinalaki avaa maakaasumarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alusta. Laki myös edellyttää tämänhetkisen monopoliyhtiö Gasum Oy:n eriyttämistä siirto- ja myyntiliiketoimintaa harjoittaviin eri omistuspohjan yhtiöihin. Samalla kun maahantuonti vapautuu, myös vähittäismarkkinat avataan kilpailulle. Kaasun etäluettavalla mittarilla varustetut pienkuluttajat voivat tällöin vaihtaa kaasunmyyjää. 

Suomen Viroon yhdistävä kaasuputki, Balticconnector on rakenteilla ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Putken kautta suomalaiset kaasunkäyttäjät voivat ostaa kaasua Baltiasta sekä nesteytettyä maahantuotua kaasua Klaipedan maakaasuterminaalista. Lisäksi Latvian suuri kaasuvarasto avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille kaasunkäyttäjille.

Tiedote Uusiutuva Energia
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019 (1.1. -31.3.2019), koska päästöoikeuden 3 kuukauden keskihinta oli lähes 22 euroa ja turpeen veroa nostettiin vuoden 2019 alusta 1,9 eurosta 3 euroon megawattitunnilta.

Tiedote Uusiutuva Energia
Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä

Preemiojärjestelmään hyväksyttävän sähkön tuottajan tulee asettaa tarjouksensa mukainen rakentamisvakuus. Rakentamisvakuuden asettamista, toimittamista ja vapauttamista on käsitelty tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa.

Tiedote Uusiutuva Energia
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019 (1.1. -31.3.2019), koska päästöoikeuden 3 kuukauden keskihinta oli lähes 22 euroa ja turpeen veroa nostettiin vuoden 2019 alusta 1,9 eurosta 3 euroon megawattitunnilta.

Tiedote Uusiutuva Energia 12.4.2019
Tiedote Uusiutuva Energia
Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä

Preemiojärjestelmään hyväksyttävän sähkön tuottajan tulee asettaa tarjouksensa mukainen rakentamisvakuus. Rakentamisvakuuden asettamista, toimittamista ja vapauttamista on käsitelty tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa.

Tiedote Uusiutuva Energia 5.3.2019