Sähköhyvitys ja sähköenergialaskujen maksuaikojen pidentäminen

Lainsäädäntö:

Sähköhyvityksen maksuaikataulua koskevan poikkeusluvan hakeminen

Energiavirasto voi myöntää sähköyhtiölle luvan poiketa hyvityslain 5 §:n 1 momentissa säädetystä maksuaikataulusta. Poikkeusluvan edellytyksenä on sähköhyvityksen maksatukseen liittyvän tietojärjestelmän muutoksen viivästyminen sellaisesta syystä, jota sähköyhtiö ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Maksatus saa viivästyä enintään kolme kuukautta 1 momentissa säädetystä. Poikkeuslupahakemus on jätettävä viipymättä sen jälkeen, kun poikkeuksen peruste on ilmennyt.

Energiavirasto on avannut sähköyhtiöiden käyttöön Sähköhyvitys-järjestelmän, jossa sähkönmyyjät voivat ensi vaiheessa jättää hakemuksen poikkeusluvasta sähköhyvityksen maksuaikatauluista poikkeamiselle. 

Energiaviraston antamat poikkeuslupaa koskevat päätökset ovat maksullisia. Tarkempaa ohjeistusta poikkeusluvan hakemisesta on saatavissa verkkosivun asiointi-osiosta.

Kuluttajille suunnattu ohjeistus löytyy verkkosivun kuluttaja-osiosta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Energiavirasto on laatinut oheiset alustavat tulkinnat eräisiin virastolle esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät lakiin takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä (275/2023) sekä lakiin sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta (276/2023). 

Sähköyhtiöt voivat olla sähköhyvitykseen liittyvissä kysymyksissään yhteydessä Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Oheiset Energiaviraston tulkinnat ovat alustavia. Virasto tekee juridisesti sitovat toimivaltaansa kuuluvat tulkinnat em. lakien soveltamisesta valituskelpoisissa hallintopäätöksissä.