Sähköhyvitys ja muut valtion tukimuodot

Huom! Sähköhyvitysten virheen korjaamista koskevien hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Arvio saapuneiden hakemusten keskimääräisestä käsittelyajasta on noin 7 kuukautta. Energiavirasto lähettää päätöksen tiedoksi hakijalle automaattisesti heti, kun se on annettu.

Valtio tukee kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erilaisia tukimuotoja on useita, esimerkiksi:

  • Sähköhyvitys
  • Sähkövähennys
  • Sähkötuki.

Energiavirasto valvoo, että sähköyhtiöt maksavat sähköhyvitykset asiakkailleen lain mukaisesti. Energiavirasto ei käsittele muihin tukiin liittyviä kysymyksiä.

Jos sähköhyvityksesi maksussa on tapahtunut virhe tai et ole saanut sähköhyvitystä vaikka täytät alla kuvatut ehdot, voit hakea Energiavirastolta virheen korjaamista alla olevan linkin kautta. Hakemuksen tulee olla jätettynä määräpäivään 15.1.2024 mennessä tai se jätetään tutkimatta. Perehdy alla oleviin ohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Sähköhyvitys kuluttajille -järjestelmä

Sähköhyvitys

Sähkön hinta nousi viime vuoden loppupuoliskolla nopeasti. Hallitus pyrkii tukemaan kuluttajia lakiesityksellään takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä, sillä korkeiden sähkön hintojen vuoksi osa suomalaisista on haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Sähköhyvityslainsäädännön perusteella kuluttajat ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Käytännössä sähköyhtiö hyvittää laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Hyvitystä ei tarvitse hakea aktiivisesti kuin eräissä poikkeustilanteissa. Tämän lisäksi sähköyhtiöiden on myönnettävä kuluttajille ja yrityksille pyynnöstä lisäaikaa sähkölaskun maksamiseen.

Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 6.3.2023.

Olemme koonneet alle yleisimpiä kysymyksiä sähköhyvitykseen liittyen.

Muut tukimuodot