Sähköhyvitys ja muut valtion tukimuodot

Energiakriisin aikana talvella 2022-2023 valtio tuki kotitalouksia poikkeuksellisen korkeiden sähkölaskujen maksamisessa. Väliaikaisia tukimuotoja olivat esimerkiksi sähköhyvitys, sähkövähennys ja sähkötuki.

Sähköhyvitys

Kotitaloudet ja osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista olivat oikeutettuja sähköhyvitykseen, jos heidän maksamansa arvonlisäverollinen sähköenergian hinta oli yli 10 snt/kWh tai heillä oli pörssisähkösopimus.

Hyvityserät maksettiin takautuvasti marras-joulukuun 2022 sekä tammikuun 2023 laskujen perusteella, joten kuluttajille hyvitettiin molemmat tai toinen eristä voimassa olleen sähkösopimuksen mukaisesti. Tammikuun sähkölaskun hyvitys maksettiin kaksinkertaisena, joten sähköhyvityksen sai korkeintaan neljältä kuukaudelta. 

Sähköhyvityksen määrä oli 50 % sähkölaskun sähköenergian arvonlisäverollisesta myyntihinnasta. Hyvitys maksettiin kuukausittain 90 euron suuruisen omavastuun jälkeisestä summasta ja korkeintaan 700 euron suuruisena. Sähköyhtiöt hyvittivät summan automaattisesti asiakkaiden sähkölaskuissa. Vain poikkeustapauksissa hyvitystä oli haettava erikseen. 

Joissain tapauksissa kuluttajat katsoivat, että he eivät saaneet oikeuksiensa mukaista sähköhyvitystä tai maksettu määrä oli liian alhainen. Heillä oli mahdollisuus jättää Energiavirastolle hakemus sähköhyvityksen maksamisessa tapahtuneen virheen korjaamiseksi, kunhan korjausta oli ensin pyydetty suoraan sähköyhtiöstä. Kaikki korjaushakemukset on käsitelty ja ratkaisuista on annettu tieto hakemuksen jättäneille. Energiavirasto ratkaisi kaikkiaan 868 tapausta ja velvoitti yhtiöitä maksamaan sähköhyvitystä yhteensä 357 568 euroa. Annettuihin päätöksiin on tehty oikaisuvaatimuksia, joiden käsittely on vielä huhtikuussa 2024 kesken.

Tammi-huhtikuun 2023 aikana sähköyhtiöillä oli myös velvollisuus myöntää kuluttajille ja yrityksille pyynnöstä lisäaikaa sähkölaskujen maksamiseen.

Jos olet jättänyt hakemuksen Energiavirastolle, löydät sinua koskevan ratkaisun täältä: 

Sähköhyvitys kuluttajille -järjestelmä

Sähkövähennys ja sähkötuki

Jos vakituisen asunnon sähköenergian kulut olivat tammi-huhtikuulta 2023 yli 2 000 euroa, kotitaloudella oli mahdollisuus hakea 60 prosentin sähkövähennystä verotukseen. Verohallinto myönsi sähkövähennystä tietyin ehdoin enintään 2400 euroa.

Pienituloisilla kotitalouksilla oli vuonna 2023 mahdollisuus hakea Kelalta sähkötukea, jos he eivät voineet saada verotuksen sähkövähennystä täysimääräisesti. Sähkötuen määrä oli 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät 400 euron omavastuun. 

Väliaikaisten tukien perustana olivat:

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä

Laki sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta