Elpriskompensation och andra statliga stödformer

Staten stöder hushållen i den exceptionella situationen som orsakats av energikrisen. Det finns flera olika stödformer, till exempel:

  • Elpriskompensation
  • Elavdrag
  • Elstöd.

Energimyndigheten övervakar att elbolagen betalar elpriskompensationerna till sina kunder enligt lagen. Energimyndigheten behandlar inte frågor som gäller andra stöd.

Om det har skett ett fel i utbetalningen av din elpriskompensation eller om du inte har fått elpriskompensation även om du uppfyller villkoren nedan, kan du ansöka om att Energimyndigheten korrigerar felet via länken nedan. Läs anvisningarna nedan innan du lämnar ansökan.

Elpriskompensation till konsumenten

Elpriskompensation

Elpriset steg snabbt under den andra halvan av fjolåret. Regeringen strävar efter att stöda konsumenterna genom sitt lagförslag om elpriskompensation som betalas retroaktivt, eftersom en del av finländarna befinner sig i en ekonomiskt utmanande situation på grund av de höga elpriserna.

Enligt lagen har konsumenterna rätt till retroaktiv elpriskompensation om vissa förutsättningar uppfylls. I praktiken kompenserar elbolaget automatiskt det belopp som fastställts i lagen på kundens elräkning. Kompensationen behöver endast sökas aktivt i vissa undantagsfall. Dessutom måste elbolagen beviljar extra tid för att betala elräkningen till konsumenter och företag på begäran.

Lagarna trädde i kraft 6.3.2023.

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om elpriskompensationen.

Övriga stödformer