Elköpare

Hur bildas elpriset?

Elpriset bildas av tre faktorer: priset på elöverföringstjänsten, priset på elenergi och skatter. I allmänhet utgör respektive faktor cirka en tredjedel av det totala priset. Prisernas andelar kan variera med stället och förbrukningen.

Överföringstjänsten inkluderar eldistribution och underhåll av elnät. Priset på elöverföringen kan inte konkurrensutsättas.

Elenergi är den el som du förbrukar och som du köper av elbolaget. Elenergiavgiften består av en fast grundavgift och av en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen. För allmän el är förbrukningsavgiften (cent per kilowattimme) den samma oberoende av klockslag eller årstid. För tidsel varierar förbrukningsavgiften för dag- och nattel, medan periodel har olika förbrukningsavgifter för dagen på vintern och andra tidpunkter.

Förutom priset på elenergi och överföring betalar du moms, elskatt (faktureras med överföringspriset) och försörjningsberedskapsavgift.

Avgifter för elnätstjänster

Elnätstjänsten inkluderar eldistribution och underhåll av elnäten. Avgiften för elnätstjänsten är en avgift som elnätets ägare debiterar för att underhålla och utveckla elnätet.

Eldriftsställets läge avgör från vilket nätbolag elen överförs till objektet. Du kan inte byta nätbolag, dvs. konkurrensutsätta priset på elnätstjänsten mellan olika nätbolag. Priset på elnätstjänsten inklusive skatter utgör i genomsnitt hälften av de totala elkostnaderna.

Eftersom kunden inte kan konkurrensutsätta elnätstjänsten övervakar Energimyndigheten att priserna på nättjänsterna är skäliga under fyraårsperioder. Ett tak har införts för höjningar av nättjänstpriserna. Ett elnätsbolag får inte höja priserna på nättjänsten med över 15 procent jämfört med avgifterna under de föregående 12 månaderna.

Typ av avtal och konkurrenssättning av elmarknaden

Läs om olika typer av elavtal och konkurrensutsättning av elmarknaden i Energimyndighetens sahkohinta.fi-tjänst.

I tjänsten hittar du alla gällande elerbjudanden på ditt område och du kan konkurrensutsätta ditt eget elavtal.

Sahkonhinta.fi